Nu har studerende og nyligt dimitterede chancen for at få nogle timer sammen med Kari Martinsen og Helene Sejergaard, hvor der skabes en unik ramme for refleksion og eftertanke med afsæt i deltagernes oplevelser, erfaringer og sygeplejepraksis.

Tema
Ordene og deres magt – hvordan kan vi have omsorg for ordene i mødet med patienter og pårørende?


Undervejs undersøges og udforskes hvilken betydning ordene, vi bruger, kan have – både for os selv, for samarbejdsrelationer, for patienter og pårørende.
Hvordan kan vi nuancere ordene og have omtanke med den magt, de bærer i sig?

Formålet er at give anledning til nye erkendelser eller til at genopdage gamle erkendelser med henblik på at give plads for det sansende nærvær og omsorgen som sygeplejens kerneområde.

Begrænset antal pladser!

Læs mere under ‘Arrangementer 2024’ nederst på siden og tilmeld dig her