Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) er en interesseorganisation med fokus på kristne værdier i sygeplejen. Vi er for alle plejegrupper, uafhængige af fagforeningsmæssige og politiske interesser og ikke tilknyttet nogen bestemt kirkelig retning. Vi er en del af et internationalt netværk, Nurses Christian Fellowship International. 

DKS ønsker at medvirke til udvikling af sundheds- og sygeplejefaget med udgangspunkt i et kristent værdigrundlag.

Derfor arbejder vi for :

  • At styrke kristne værdier i sygeplejen
  • At medvirke til udvikling af åndelig/eksistentiel omsorg for patienter og borgere
  • At formidle den kristne tro som en relevant ressource i plejepersonalets hverdag.

PROJEKT OMSORG MED HOLDNING 2018-2020

Projektet handler om at tale det kristne menneskesyn ind i en praksis, hvor meget sundhedspersonale oplever en konflikt mellem den praksis, der forventes fra systemets side, og de behov, der bliver synlige i mødet med det enkelte menneske. Der er i dag stort fokus på det målbare og evidente og dermed har det umålelige, det der lever i det menneskelige møde og relationerne, svært ved at finde legitimitet. vil vi gøre en særlig indsats for at tale det kristne menneskesyn og åndelig omsorg ind i denne kontekst.

Vi sætter et projekt i søen med med 3 særlige indsatsområder de kommende 2-3 år:

UDDANNELSE I ÅNDELIG OMSORG

Vi vil tilbyde undervisning i åndelig omsorg til sundhedspersonale, sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler, gennem webinarer, workshops, konferencer, oprettelse af vidensbank, netværksgrupper, netværk for åndelig
omsorgs-undervisere og studerende samt tilbud om sparring

OMSORG FOR OMSORGSYDEREN

Vi vil styrke sygeplejepersonalets ressourcer og handlingsmuligheder ved at
udvikle netværk og medlemspleje bl.a. via chat-room, meditative vandringer, netbaseret omsorgsforløb og mentorskab.

Det kristne menneskesyn

Vi vil tydeliggøre de kristne værdier generelt, samt på sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler gennem debatindlæg, konferencer/workshops, projekt-dating, udgivelse af småskrifter, samt YouTube-spots og andre netbaserede tiltag.

Medlemmernes siger:

“Min største motivation er at få input hvordan med åndelig omsorg.
Det er så frustrerende det meget markante fysiske og psykiske fokus –
hvordan kan man åbne op for at få åndelig omsorg i sygeplejen.”

Medlemmerne siger:

“Vi har brug for et fællesskab til at definere, hvad det vil sige at være kristen i sygeplejen her og udover verden.”

Medlemmerne siger:

“Overskriften, hvor stress og tro kobles, er spændende. Det er relevant i forhold til egne oplevelser og erfaringer, både på gode og dårlige dage. Frustrationer og kamp i tro, og også styrkes i troen. Der er meget at hente gennem det. ”At have Gud med på arbejde”.

Medlemmerne siger:

“Vi ikke står alene: vi er et helt fællesskab, ikke individualister.”