Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) er en interesseorganisation med fokus på sygepleje med mening  – for hele mennesket og arbejder for  mere værdighed i sundhedsvæsnet, for både patienter pårørende og plejepersonale. 

Vi er for alle plejegrupper i sundhedsvæsnet og andre der deler vores visioner (støttemedlemmer), uafhængige af fagforeningsmæssige og politiske interesser og ikke tilknyttet nogen bestemt kirkelig retning. Vi er en del af et internationalt netværk, Nurses Christian Fellowship International. 

 

Vi tror på at

  • patienter og borgere skal mødes som hele mennesker for at kunne hele
  • alle mennesker er lige værdige og skal mødes med kærlighed
  • Sundhedsprofessionelle skal mødes som hele mennesker for at kunne yde helhedspleje
  • kristne værdier gør en afgørende forskel for at kunne yde helhedspleje

Læs mere her

PROJEKT OMSORG MED HOLDNING 2018-2021

Projektet handler om sygepleje med mening  – for hele mennesket i en praksis, hvor meget  sundhedspersonale oplever en konflikt mellem den praksis, der forventes fra systemets side, og de behov, der bliver synlige i mødet med det enkelte menneske. Der er i dag stort fokus på det målbare og evidente og dermed har det umålelige, dét der lever i det menneskelige møde og relationerne, svært ved at finde legitimitet. 

Projektets 3 særlige indsatsområder 

UDDANNELSE I ÅNDELIG OMSORG

Vi tilbyder undervisning i åndelig omsorg til sundhedspersonale, sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler, gennem temadage, workshops, kurser, onlineundervisning, konferencer, oprettelse af vidensbank, netværksgrupper, samt tilbud om bachelor vejledning og sparring. Se yderligere info under ‘Vi tilbyder’

OMSORG FOR OMSORGSYDEREN

Vi  arbejder med at tilbyde livgivende pauser til sundhedspersonale forskellige steder i landet samt løbende tilbyde andre stessforebyggende aktiviteter – fx. ‘Bevar mig vel’ forløbet, meditative vandringer mv.
Se mere under fanen ‘vi tilbyder’

Det kristne menneskesyn

Vi vil tydeliggøre de kristne værdier generelt, samt på sygeplejeskoler og social- og sundhedsskoler gennem debatindlæg, konferencer/workshops, projekt-dating, udgivelse af småskrifter, samt YouTube-spots og andre netbaserede tiltag.

Medlemmernes siger:

“Min største motivation er at få input hvordan med åndelig omsorg.
Det er så frustrerende det meget markante fysiske og psykiske fokus –
hvordan kan man åbne op for at få åndelig omsorg i sygeplejen.”

Medlemmerne siger:

“Vi har brug for et fællesskab til at definere, hvad det vil sige at være kristen i sygeplejen her og udover verden.”

Medlemmerne siger:

“Overskriften, hvor stress og tro kobles, er spændende. Det er relevant i forhold til egne oplevelser og erfaringer, både på gode og dårlige dage. Frustrationer og kamp i tro, og også styrkes i troen. Der er meget at hente gennem det. ”At have Gud med på arbejde”.

Medlemmerne siger:

“Vi ikke står alene: vi er et helt fællesskab, ikke individualister.”