Hvordan indgår jeg i en dialog med patienten om hans eksistentielle behov?

Kan åndelig omsorg læres? 

Hvad siger jeg, hvis patienten udtrykker, at hun er bange for at dø? Eller at hun ønsker at dø?
Skal jeg selv have en tro for at kunne være patienten til hjælp i trosspørgsmål?

At opleve sig mødt, når man oplever en åndelig smerte eller gennemlever en eksistentiel krise forudsætter et personale med særlige kompetencer. Kan åndelig omsorg læres? Det tror vi. Til det formål har vi skabt www.aandeligomsorg.dk, hvor du kan finde litteratur, projektbeskrivelser, debatforum, sygeplejefortællinger med refleksionsspørgsmål m.m. – alt sammen med henblik på at udvikle kompetencerne på det eksistentielle/åndelige felt