Annette Langdahl

Annette Langdahl

Udviklingskonsulent

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sankt Lukasstiftelsen og har derudover forskellige efteruddannelser, bl.a. en supervisionsuddannelse og en master i værdier og etik i organisationer.

Jeg arbejdet på forskellige medicinske afdelinger, i hjemmeplejen og som underviser i efter- og videreuddannelsesafdelingen på Social og sundhedsskolen i Aarhus samt senest på UC SYD på sygeplejerskeuddannelsen.

Samtidig med nogle af disse ansættelser har jeg i en længere periode været deltidsansat i Forum for Værdig Pleje og Omsorg.

Derudover har jeg stor erfaring med diakonalt arbejde, både som frivillig og som konsulent i Samvirkende Menighedsplejer (SMP)

Jeg brænder for mange dele af Forum for Værdig Pleje og Omsorg-arbejdet og her især at være med til at udvikle kurset åndelig omsorg i praksis og uddanne sundhedspersonale til åndelig omsorg samt også hvordan sundhedspersonale kan blive styrket til at klare en presset hverdag og passe på sig selv og hinanden.

Jeg er gift med Poul Martin, der er præst i Engum og sammen har vi 3 børn; Cecilie, Caroline og Jonas.
Kontakt:
Mobil: 40445768  – Mail: kontakt@dks-forum.dk

Pernille Munk

Pernille Munk

Kommunikationsmedarbejder

Jeg er 57 år og uddannet inden for Kommunikation og internationale studier fra Aalborg Universitet og Washington State University.

Jeg startede i foråret 2021 min egen kommunikationsvirksomhed sammen med en tidligere kollega: Lorvik & Munk Kommunikation. Jeg har tidligere arbejdet hos bl.a. IBM, Lyreco og Kopenhagen Fur.

Jeg trives med foreningsarbejdet og med at skaffe medlemmer og midler til et godt formål. Jeg har tidligere arbejdet i en andelsforening (Kopenhagen Fur) og har siddet i bestyrelsen for Dansk Kvindesamfunds Krisecentre.

Jeg bor på Frederiksberg med min yngste søn. Jeg har også en søn, der går i gymnasiet på Sorø Akademi og en datter, der læser Antropologi i Aarhus.

Kontakt: kommunikation@dks-forum.dk

 

Søren Bønlykke

Seniorkonsulent

 

Jeg er 63 år og gik for 3 år siden på pension efter godt 5 år som direktør for Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup. Søren Bønløkke er uddannet Cand.scient.pol. fra Århus Universitet og har hovedparten af sit arbejdsliv arbejdet indenfor social-, sundhed- og arbejdsmarkedsområdet i den kommunale verden. Heraf 20 år som social- og sundhedsdirektør i henholdsvis Værløse Kommune og Gentofte Kommune, forud for den sidste ansættelse som direktør for Sankt Lukas Stiftelsen.

Jeg gik på pension i 2020 for at få mere tid til familien og en række kreative gøremål. Privat er jeg gift med tidligere døvepræst og hospicepræst på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg Marianne Bønløkke. Vi har 3 børn og 2 børnebørn, som jeg sammen med Marianne nyder at have meget mere tid til. Jeg synes imidlertid, at Forum for Værdig Pleje og Omsorg og den vigtige vision, som Forum for Værdig Pleje og Omsorg har sat sig for at virkeliggøre, er mere aktuel end nogensinde. Derfor vil jeg gerne hjælpe med det arbejde og den udviklingsrejse for Forum for Værdig Pleje og Omsorg, som det forudsætter. Jeg håber både at kunne bidrage på baggrund af mine mange års ledelseserfaring, og på grundlag af den viden og de erfaringer fra den diakonale verden, som jeg har fået i mine år på Sankt Lukas Stiftelsen. Årerne på Stiftelsen har bl.a. givet mig nogle konkrete erfaringer med, hvordan man med afsæt i den værdifulde arv fra diakonissernes over 100-årige tjeneste kan forankre de kristne værdier i en nutidig kontekst, så de bliver meningsfulde og en naturlig del af fagligheden for alle uanset tro. Jeg håber, at vi, med afsæt i Forum for Værdig Pleje og Omsorgs historie og kristne værdier i fællesskab, kan lykkes med virkeliggøre Forum for Værdig Pleje og Omsorgs flotte vision, samt sikre en grøn bundlinje og en bæredygtig organisation. Og da der kun er tale om en deltidsstilling, bliver der fortsat tid til børn og børnebørn.

 

Gerda Wad Saïki

Gerda Wad Saïki

Kasserer og regnskabsansvarlig

Jeg er uddannet sygeplejerske 1983. Jeg har arbejdet indenfor det medicinske område og bl.a. boet og arbejdet 10 år i Norge, og arbejdet 14 år på Infektionsmedicinsk afdeling. Nu arbejder jeg på et privat plejecenter, OK Fonden, i Egå.

Jeg har været med i Forum for Værdig Pleje og Omsorg i mange år, og siden 2014 har jeg været kasserer.

Tag gerne kontakt pr mail: kasserer@dks-forum.dk eller mobil 27347180

 

Frivillige medarbejdere

Forum for Værdig Pleje og Omsorg har vi mange frivillige som er med til at inpirere, løse konkrete opgaver og give praktisk hjælp. Her på siden vil du møde nogle af de forskellige medarbejdere og måske også overveje om du har lyst til at blive en del af vores frivilligmedarbejder-team. 

  Grete Schärfe

  Grete Schärfe

  Seniorrådgiver og medansvarlig for bedebrev

  Forum for Værdig Pleje og Omsorg har fyldt meget i mit liv, idet jeg har været ansat i foreningen i 25 år (fra 1973-1998), de sidste 12 år på deltid. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 og været formand fra 2011-2021

  Min sygeplejefaglige erfaring har jeg fra sygehus, plejehjem, hjemmepleje, undervisning, et år i USA og 16 år på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg (de sidste fire år som afløser).

  Jeg har videreuddannelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole (1. og 2. del, som det hed dengang) og en 1-årig efteruddannelse i personlig og faglig udvikling og supervision.

  Jeg er single, har ståsted i folkekirken, føler mig hjemme i Dansk Oase og har gode venner i andre kirkesamfund.

  Gennem Nurses Christian Fellowship International, som DKS er medlem af, har jeg relationer til udenlandske kolleger og kendskab til, hvordan kristne sygeplejeforeninger fungerer i andre lande.

  Patienters åndelige ve og vel er en hjertesag for mig. Det er et emne, jeg siden 1973 har skrevet om, debatteret og undervist i. Og det gør jeg stadig med fornøjelse!

  Efteråret 2015 flyttede jeg fra Nordjylland til København. Dermed sagde jeg farvel til mit elskede arbejde på hospice i Aalborg og til min tid som aktiv sygeplejerske. Nu bor jeg på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, er en del af det kristne bofællesskab, Lukasfællesskabet og er frivillig i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke som kirketjener. Jeg underviser stadig gerne social- og sundhedspersonale i palliation og åndelig omsorg herhjemme og i udlandet.

   

  Nicolaj Stenkjær

  Nicolaj Stenkjær

  Fundraiser

  Jeg er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag og har siden 2006 arbejdet med vedvarende energi. Som en del af mit arbejde har jeg beskæftiget mig med fundraising og i 2019
  tog jeg uddannelsen til Fundraising Manager ved International Business College i Kolding. Ved siden af mit kontorarbejde har jeg gennem mange år haft pleje- og omsorgsarbejde og i 2019 startede jeg på uddannelsen til social- og sundhedsassistent, som jeg forventer at have færdiggjort i 2022. Min hustru og jeg bor i Thisted med vores to døtre.

  Charlotte Fabricius

  Charlotte Fabricius

  Kursus-udvikling og underviser på 'åndelig omsorg i praksis'

  Mit navn er Charlotte Fabricius Kragh, jeg bor på Midtsjælland i en lille by der hedder Stestrup. Her har jeg boet sammen med min gode mand Mads siden 1988. Vi har en datter Amanda på 22 år.

  Jeg har en uddannelse som ernærings- og husholdningsøkonom og blev uddannet sygeplejerske fra Ringsted Sygeplejeskole i 1993. Jeg har arbejdet på medicinsk afdeling og i den kommunale hjemmepleje. Jeg har en SD-uddannelse i undervisning og pædagogik og i 2001 færdiggjorde jeg kandidatuddannelsen i Sygepleje – cand.cur. fra Aarhus Universitet. I 2011 blev jeg lektor og underviste indtil 2019 på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole på Frederiksberg, hvor jeg nød at være med til at uddanne kommende sygeplejersker med hjertet på rette sted med en høj faglighed, samt en opgradering af det “faglig skøn”.

  Johanne Marie Løvschal

  Johanne Marie Løvschal

  Formand for DKS-Aarhus og værtindeansvarlig på landsmødet

  Johanne Marie er pensioneret sygeplejerske og har arbejdet i hjemmeplejen i mange år. Aktiv i folkekirken..