Skoven står grøn - og snart er det pinse. Det spirende grønne, fuglenes glade sang og pinsens komme giver håb og vidner om, at Gud skaber nyt - og vi er ikke alene. Glædelig pinse!