Når man bliver syg og er truet på eksistensen, vender mange sig mod en transcendent virkelighed. Samtidig oplever nogle en eksistentiel ensomhed, fordi åndelige og eksistentielle behov ikke bliver imødekommet i tilstrækkelig grad. Årsagerne kan bl.a. være...