Vi skal og kan generobre omsorgen, så vi kan yde professionel sygeplejefaglig omsorg hver dag  - hele ugen! Det og meget mere blev vi mindet om på temadagen om 'omsorg som værdi i sygeplejen, med Charlotte Delmar og Jacob Birkler som oplægsholdere. At vi skal 'øjne'...