Tak til alle jer, der deltog i DKS' brainstormmøde i tirsdags. Der var mange gode input og drøftelser undervejs, som er vigtige i arbejdet med DKS' fremtidige identitet. Selvom du ikke deltog i mødet, er der stadig masser af muligheder for at tage del i debatten....