Er du vores nye frivillig-medarbejder?

Frivillig i Forum for Værdig Pleje og Omsorg
Ved at blive en del af vores frivillig-medarbejder team og ’give en hånd’ er du med til at sætte værdighed og åndelig omsorg på dagsordenen. Du vælger den opgave, du brænder allermest for og får indflydelse på hvordan den skal løses, mulighed for kompetenceudvikling, personlig sparring og supervision og deltager i Forum for Værdig Pleje og Omsorgs arrangementer særlige medarbejdervilkår.

Der er brug for hænder til: Undervisning, kursusplanlægning, genbugsbutik, administrative opgaver, next generation, fundraising, web-master opgaver, kommunikation og PR mv.

Fleksibel frivillighed
L
øsningen af opgaven er fleksibel både i selve opgaveløsningen, tidsforbrug og perioden hvor du har mulighed for at give en hånd med.

Læs mere om hvad der kunne være af opgaver  i ’job-beskrivelserne’. Man behøver ikke at påtage sig hele opgaven – men kan byde ind på dele af opgaven, dele ‘jobbet’ med en eller flere andre eller byde ind med en alternativ måde at løse den på.

  • Vil du være en del af vores nye genbrugsbutik i Aarhus?

   Vi har i Forum for Værdig Pleje og Omsorg fået en god idé og en helt unik mulighed for et samarbejde med Menighedsplejen i Danmark omkring opstart af en Genbrugsbutik, med særlig fokus på fællesskab, studerende, bæredygtighed og det sygeplejefaglige – i latinerkvarteret i Aarhus.

  • Hvordan kan man være med?
   Der er mulighed for at bidrage med meget forskelligt svarende til hvad man synes man har til rådighed – og hvad man brænder for.
  • Man kan bidrage med alt lige fra timer i butikken til strikkede karklude osv., sygeplejefaglige bøger og til alt det som vi ikke har haft fantasi til at forestille os endnu.
  • Hent stillingsbeskrivelsen her

  • Frivillige administrative medarbejdere søges

   Vil du hjælpe Forum for Værdig Pleje og Omsorg med at holde de mange bolde i luften, skabe struktur og overblik?
   Så har vi rigtig meget brug for hjælp.
    

   Opgaverne 

   Kursussekretær

   Referatskrivning til bestyrelsesmøder mv.

   Medlemskontakt

   Kommunikations og PR-opgaver i forbindelse med arrangementer og andet

   Udarbejdelse af årsplaner mv

   Ajourføring af medlemskartoteket samt udsendelse af mail til nye medlemmer

   Medlemskommunikation 

   Andre forefaldende opgaver afhængig af interesse og kompetencer 

   Inspirere bestyrelsen og andre frivillige til nye måder at gøre tingene på (Fx andre arbejdsgange mv.)

   Hent stillingsbeskrivelsen her

Kasserer søges

Vil du hjælpe os med at holde styr på regninger og fakturaer?

Opgaver

Samarbejde med regnskabsafdelingen i opgaveløsningen

Betale og godkende regninger/fakturaer og sende bilag videre til regnskabsafdelingen

Holde kontakt og sparring med bestyrelsen og regnskabsmedarbejder bl.a. via 3-4 skype-finansmøder årligt samt opfølgning på opgaver derefter

Sende takkebreve/årsopgørelse over gavebidrag til alle gavegivere i januar.

Udarbejdelse for ansøgning til Kulturstyrelsen om støtte i samarbejde med regnskabsafdelingen

E-boks medansvarlig og videresendelse af eventuelle dokumenter til bestyrelse mv.

Hent stillingsbeskrivelse her

 

Åndelig omsorgs-ressourcegruppe

Vil du være med til at udvikle og udbrede kendskabet til åndelig omsorg samt event også undervise på nogle af kurserne?
Der er mulighed for både at få undervisererfaring og at være til at bestemme retningen for det fremtidige arbejde sammen med andre der også har åndelig omsorg som en hjertesag.

Formål og opgaver

 1. At videndele, sparre og udvikle i samarbejde med udviklingskonsulenten ift. spørgsmål om åndelig generelt samt især i forbindelse med åndelig omsorgs-kurset, temadage mv.
 2. deltage i bachelordating samt støttevejledning til bachelor studerende
 3. bidrage til at udbrede kendskabet til åndelig omsorg og Forum for Værdig Pleje og Omsorgs initiativer
 4. at være brobyggere til nye samarbejdspartnere og være medansvarlige for at vedligeholde samarbejder
 5. selvstændigt varetage eller deltage i opsøgende og opfølgende møder med mulige samarbejdspartnere og aftagere for åndelig omsorgskurser
 6. At medvirke som undervisere på åndelig omsorgskurser og udvikle kursusmateriale
 7. At opdatere åndelig omsorgs-hjemmesiden.

  Hent stillingsbeskrivelsen her

  Fundraiser søges

  Forudsætninger

  • Du har fingeren på pulsen, hvad angår aktuelle behov og visioner i Forum for Værdig Pleje og Omsorg
  • Du kan formulere fondsansøgninger om støtte til Forum for Værdig Pleje og Omsorgs aktuelle visioner og projekter, der samtidig falder indenfor den givne fonds formål
  • Du har flair for tal.

  Opgaver

  • Undersøge muligheder for kontrakter om virksomhedssponsorater, evt. arrangere kaffemøder med den ansvarlige for sådanne sponsorater i pågældende firmaer
  • Skrive ansøgninger til aktuelle formål til de givne deadlines.

   Hent stillingsbeskrivelsen her

   Tovholder for unge-team/Next Generation søges

   Forudsætninger

   • Sygeplejestuderende eller nyuddannet
   • Iværksætter-drive og samarbejdsevner
   • Kommunikative evner

    

   Opgaver

   • Nytænke, udvikle og vedligeholde et ungdomsarbejde i DKS
   • Gøre Forum for Værdig Pleje og Omsorg kendt blandt sygeplejestuderende og sosu-elever, f.eks. gennem besøg på sygepleje- og sosuskoler
   • Samarbejde med den ansvarlige for sociale medier ang. PR på Facebook-gruppen Next Generation
   • Iværksætte arrangementer specielt for studerende og unge
   • Samarbejde med kontaktperson i bestyrelsen og besvarer mails eller andre henvendelser fra denne senest to dage efter modtagelsen.
   • Udvælge, samarbejde med og oplære af et team af unge bestående af repræsentanter fra hele Forum for Værdig Pleje og Omsorgs målgruppe.

   Læs stillingsbeskrivelsen her

   PR- team
   Medarbejdere med interesse for PR, sociale medier og hjemmeside søges

   Forudsætninger

   • Digitale kompetencer
   • Kommunikative evner og ønske om at præge debatten i sundhedsvæsnet
   • Kendskab til Forum for Værdig Pleje og Omsorgs visioner, strategier og aktuelle aktiviteter

   Opgaver

   • Udarbejdelse af respons på aktuelle debatter som relaterer sig til Forum for Værdig Pleje og Omsorgs indsatsområder i medier mv.
   • Medvirke til planlægning af PR strategi i forhold til de aktuelle aktiviteter månedsvist og i samspil med Forum for Værdig Pleje og Omsorgs hjemmesider
   • Ugentlige opslag på Forum for Værdig Pleje og Omsorgs Facebook- og Instagram-sider samt deling til andre sundhedsfaglige sider
   • Udvælgelse af en samarbejdspartner, som du kan sparre med, dele opgaver med og oplære
   • Samarbejde med udviklingskonsulenten og kommunikationsmedarbejderen.
   • Besvare mails eller andre henvendelser fra disse senest to dage efter modtagelsen.

   Hent stillingsbeskrivelsen her

   Frivillig-koordinator søges

   Forudsætninger
   Du har erfaring som frivillig i Forum for Værdig Pleje og Omsorg (f.eks. i lokal gruppe eller på landsmødet) eller andet frivilligt arbejde
   Du har forståelse for betydningen af at frivillige bliver værdsat
   Evner til at inspirere, iværksætte, samarbejde og kommunikere

   Opgaver
   Rekruttering og pleje af frivillige
   Du refererer til – og samarbejder med – et bestyrelsesmedlem, som har det overordnede ansvar for frivilligpleje. Sammen med denne og andre frivillig-medarbejdere
   – arrangerer I årlige inspirationsdage for frivillige, f.eks. i Jylland og på Sjælland
   – udsender nyhedsbreve og hilsener til frivillige til jul og evt. mærkedage.
   Du besvarer mails eller andre henvendelser fra det frivilligansvarlige bestyrelsesmedlem senest to dage efter modtagelsen.

    Hent stillingsbeskrivelsen her

   Bliv sponsor-ambassadør

   I Forum for Værdig Pleje og Omsorg bruges der en del tid og medarbejderressourcer på at tænke i at skaffe de nødvendige økonomiske ressourcer til de forskellige indsatsområder. Den langsigtede plan er at blive selvfinansierende i 2024, og for det bliver muligt, har vi brug for faste sponsorater og gaver.

   Vi har derfor brug for flere private, små eller store virksomheder, der vil indgå en aftale med Forum for Værdig Pleje og Omsorg, om en eller anden form for sponsorat, og her har vi brug for hjælp.

    Hent stillingsbeskrivelsen her