DRØMMER DU OM AT MØDE KARI MARTINSEN?

Kaffe med Kari

Et dialogmøde, hvor formålet er at skabe en ramme for refleksion og eftertanke med afsæt i deltagernes oplevelser, erfaringer og sygeplejepraksis.

Formålet er at give anledning til nye erkendelser eller til at genopdage gamle erkendelser med henblik på at give plads for det sansende nærvær og omsorgen som sygeplejens kerneområde.

Indholdet i dialogmødet er et oplæg ved Kari Martinsen med løbende gruppedialog og spørgsmål ved moderator med afsæt i deltagernes praksis. Det er en forudsætning, at deltagerne har mulighed for at deltage hele tiden og ikke samtidig skal varetage andre opgaver.

Målgruppen er sygeplejersker i alle specialer og arbejdsområder i sygeplejen i både primær og sekundær sektor samt sygeplejestuderende. Konceptet er også åbent for andre interesserede faggrupper.

Varighed for dialogmødet er ca. 2½ time.

Deltagerantal er max 35 personer.

Pris er 5000 kr. + eventuelle rejseudgifter for såvel Kari Martinsen som Helene Sejergaard.

Værtsstedet sørger for kaffe, te, vand samt booking af lokale og opsætning af stole.

Udbyder af ’Kaffe med Kari’ er Dansk Kristelig Sygeplejeforening, som stiller med Helene Sejergaard som moderator af dialogmødet.

Kari er bosiddende i Bergen, Norge. Helene er bosiddende i København og er sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice.

Kontakt: helenesejergaard@gmail.com

For mig var det en stor oplevelse at deltage i ”Kaffe med Kari”. Vi sad omkring 30 unge sygeplejersker rundt i en kreds, hvor vi måtte stille spørgsmål til Kari. Mit største indtryk fra samlingen var, at jeg følte mig opmuntret i at være sygeplejerske. At jeg tog derfra med ny energi til at møde patienter med tillid og værdighed.
Inge Langdahl

Antropolog og sygeplejerske

En virkelig fin og udbytterig eftermiddag. Jeg gik fra mødet med energi og vilje til at insistere på, at vi efterlever værdien om ægte nærvær i forhold til patienter og pårørende på trods af, at det ofte kolliderer med de politiske krav til sundhedsvæsenet om produktion og effektivisering. Samarbejdet mellem Kari og Helene fungerede eksemplarisk.
Margrethe Herning

Klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for hjertemedicinske sygdomme