OBS! Tilmeldingen til TEMADAGEN fredag gøres her

Landsmøde 2024

Fredag aften

18.30: Festmiddag og hygge (200 kr.)

19.30: Musikalsk indslag

19:45: Ost og kaffe mv.

21.00: Aftenmeditation

Lørdag (gratis)

8.15: Morgenmad for overnattende deltagere

8.45: Bøn for sygeplejen

9:10: Oplæg og samtale om aktiv dødshjælp

v/Hospicesygeplejerske Helene Sejergaard

  • Hvordan kan vi blive tydelige stemmer i debatten

og tale med andre om det?

10.10: Pause

10.20: Generalforsamling (gratis)

Hør mere om, hvordan Forum for Værdig Pleje og Omsorg arbejder i årsberetningen
og vær med til at sætte dagsordenen for arbejdet.

Vil du være med til at sætte værdighed på dagsordenen?
Overvej, om du kan give en hånd med i bestyrelsen de næste to år.

12.30: Frokost (85 kr.)

Tak for i dag!

Hent program i pdf her 

Generalforsamling 2024

Dagsorden

Lørdag den 13. april 2024 kl. 10.20 ca.12.30 på Diakonhøjskolen i Århus,

Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.
(Det er gratis at deltage i generalforsamlingen)

Velkomst
ved formand Nina Kjær Jensen
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning fra året der gik.
3. Hvordan går det med økonomien?
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kasserer Gerda Wad Saïki og seniorkonsulent Søren Bønløkke
– Fastsættelse af kontingent
– Godkendelse af revisor
4. Valg til bestyrelsen
Britta Eckhardt og Nina Kjær Jensen er på valg.
5. Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest
13. marts 2024.
6. Bøn for nye og afgående bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt
8. Tak for denne gang!

OBS!
Forslag
– til bestyrelseskandidater
– og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
Sendes til formanden på formand@dks-forum.dk inden d. 13. marts 2024

Har du spørgsmål?
Kontakt formand Nina Kjær Jensen på formand@dks-forum.dk eller telefon 28926712

 Tilmelding Landsmøde og generalforsamling

Tilmelding til landsmøde eller dele af landsmødet
 OBS!
Tilmelding til hele landsmødet eller lørdag,
medfører automatisk tilmelding til gereralforsamling
TILMELDING HER
Senest d 10.4. kl.12.00

Tilmelding til Genralforsamling
(hvis du ønsker at deltage online eller ikke deltager i landsmødet):
TILMELDING HER