Som medlem er du med til at støtte udbredelsen af åndelig omsorg og fremme værdig pleje 

 og Meld dig ind i Forum for Værdig Pleje og Omsorg

Alle plejegrupper kan blive medlemmer af Forum for Værdig Pleje og Omsorg: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, social- og sundhedshjælpere, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælperelever. 

Kontingent: 350 kr. almindelige medlemmer og 150 kr. studerende, pensionister og støttemedlemmer.
Studerende får en introrabat på 50 % det første år.

Melder du dig ind lige nu  – Deltager du også i en konkurrence for nye medlemmer.
Konkurrencen slutter d.17.6.
Læs mere her 

INDMELDELSE: NYT MEDLEM

Velkommen i Forum for Værdig Pleje og Omsorg

Almindelig medlem: 350 kr.
Pensionist: 150 kr.
Studerende: 150 kr. (halv pris det første år)

Umiddelbart efter indmeldelsen modtager du et velkomstbrev med forskellig praktisk information på mail.

BETAL KONTINGENT (HVIS DU ALLEREDE ER MEDLEM)

Hvad koster det?
Medlemskab: 350 kr. årligt, dog kun 150 kr. for studerende, elever og pensionister.

Eller indbetal det via bankkonto: Reg. 9070 konto: 6612193612

Du kan også betale via MobilePay 29140 – Kommentar: årstal/kontingent/navn

BETAL KONTINGENT HER

 Dit kontingent går bl.a. til at

  • udvikle og afholde kurser, temadage, foredrag og workshops for sundhedspersonale om åndelig og eksistentiel omsorg, etik og omsorgens værdi og betydning i sygeplejen mm.
  • afholde temadage og foredrag for alle interesserede om mødet med mennesket, der er ramt på eksistensen og betydningen af her at møde et medmenneske, der har blik for det hele menneske
  • udsende nyhedsbreve til alle interesserede med info om aktuelle tiltag og arrangementer
  • administration, drift  og aflønning af medarbejdere
  • medvirke til at sætte åndelig omsorg og omsorg på dagsorden både i medier, politisk og uddannelsesmæssigt