Dansk Kristelig Sygeplejeforenings økonomi bæres af medlemskontingenterne samt gaver i løbet af året.

Derudover får DKS støtte fra Tips og lotto midlerne.


Vil du give en gave?

Der er flere måder du kan støtte os på. Ved at give et fast beløb, et engangsbeløb eller ved at oprette et gavebrev.

Du kan overføre en enkeltgave til: 

KONTO OPLYSNINGER:
Reg.nr: 9340
Konto: 6612193612
Mobile Pay: 29140

Ved fast beløb eller gavebreve, kan du kontakte kasseren eller hente en gavebrevsblanket her. 

Gerda Wad Saiki
Gartnerparken 71
8380 Trige

Telefon: 86540622/mobil:27347180

Mail: g.wad.saiki@gmail.com

Fradag for gaver

Når du giver gaver til Dansk Kristelig Sygeplejeforening kan de trækkes fra på selvangivelsen efter ligningslovens paragraf 8A. Ægtefæller har ret til at benytte hver deres fradrag.

SKAT får automatisk oplysningerne

Dansk Kristelig Sygeplejeforening skal have dit CPR nummer i forbindelse med gaveindbetalinger og indberetter efterfølgende din støtte til SKAT, hvorefter det vil fremgå af din selvangivelse.

Gavebreve giver DKS mulighed for at planlægge arbejdet

Med et gavebrev giver du DKS mulighed for at planlægge og lægge budget for arbejdet, fordi vi på forhånd kender en del af årets indtægter.

Med et gavebrev underskriver du en erklæring om, at du i 10 år giver et årligt beløb til Dansk Kristelig Sygeplejeforening. Ønsker du at tegne et gavebrev til DKS, se under skattefradragsregler for gavebreve.

Årsydelsen skal mindst være på 500 kroner.

For indtægter under 100.000 kroner kan fradrages op til 15.000 kroner pr. år.
For indtægter over 100.000 kroner kan højst fradrages 15 procent af årsindkomsten.

Vigtigt: For at opfylde gavebrevforpligtelsen og udnytte fradraget skal den fulde årlige ydelse være DKS i hænde hvert år inden den 31. december.