Åndelig omsorg er en del af den grundlæggende pleje for alle patienter uanset, diagnose, alder eller religiøse baggrund

NYT kursus: Åndelig omsorg i praksis 

Dansk Kristelig Sygeplejeforening vil gerne medvirke til at patienterne kan blive mødt som hele mennesker af hele professionelle mennesker, der tør være tilstede og lade sig berøre af patientens lidelse. Derfor tilbyder vi nu et kursusforløb, der sætter fokus på eksistens, ånd og værdier både hos sundhedspersonalet og hos patienterne.

Målgruppe:
Sundhedspersonale (sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere) Undervisningen tilgodeser deltagerforudsætninger og uddannelse og tilrettelægges herefter.

OBS! NU online baseret pga. den aktuelle situation
De første to kursusgange bliver onlinebaseret undervisning og den 3. kursusgang bliver almindelig kursusdag. 
 Online undervisningen vil skifte mellem individuelle sessioner med undervisningsfilm, powerpoint samt øvelser afbrudt af virtuel undervisning og gruppearbejde. Temaerne følger den oprindelige plan og der vil som tidligere være praksisøvelser imellem kursusgangene.

Det betyder, at man kan deltage fra hele landet og hvis det skulle vise sig, at der er mange deltagere fra et bestemt område, så vil den sidste kursusgang indrette sig efter dette og event også blive lokal eller fortsætte som online undervisning.

Adgang til kurset
Kurset kan tilgås fra både computer og I pad – hvor deltagerne får et link til kursusplatformen. De virtuelle møder foregår på Zoom, som ligeledes kan tilgås via et link. Alle deltagere får en skriftlig vejledning samt en vejledningsfilm tilsendt inden kursusstart, og der er mulighed for individuel hjælp for at sikre, at alle er klar på platformen til første kursusgang.

Hent kursusbeskrivelse her 

Præsentation af undervisere på kurset

 

KOMMENDE KURSER

Efterår 2020 – hele landet (online) 

Datoer: 2.9 (online) 7.10 (online) og 4.11 (afklares senere)

Tidspunkt: Alle dage kl. 10-15

Sted d. 4.11: Diakonhøjskolen, Lyseng Alle 15 H, 8270 Højbjerg eller et andet lokalt sted afhængig deltagere og den aktuelle situation.

Pris: Medlemmer: 2300 kr. / Ikke medlemmer: 3000 kr. 
Studerende: Brug koden “STUDIE” når du betaler og få 50 % rabat. 

Ved egenbetaling er der mulighed for at dele kursusafgiften i 3 rater, kontakt Annette Langdahl, kontakt@dks-forum.dk, for at aftale nærmere. 

Særligt tilrettelagte hold forløb: 

Kurset bestilles som samlet hold med op til 15 deltagere/hold

Pris: 15.000 kr.

Arbejdspladsen afholder selv udgifter til forplejning. Kurset afholdes lokalt og aftales individuelt og tilrettelægges efter den enkelte arbejdsplads særlige ønsker og behov. Prisen aftales her individuelt ift. aftalte antal dage og indhold

Kontakt kursusleder og underviser Annette Langdahl på mobil: 40445768 eller send en mail på: kontakt@dks-forum.dk og aftal et møde. 

Hvorfor er åndelig omsorg vigtigt?

Åndelig omsorg er at blive set i sin lidelse, for at kunne mestre det at være truet på eksistensen. Forskning viser også at åndelig omsorg kan lindre både fysiske og psykiske smerter og føre til, at den enkelte bliver bedre til at klare sin situation.

Undersøgelser viser, at man ofte vender sig mod en transcendent virkelighed, når man bliver syg eller på anden måde er truet på eksistensen. Samtidig kan der her opleves en eksistentiel ensomhed og usynliggørelse midt i lidelsen, hvis man ikke har nogle ligesindede at drøfte tanker om døden og eksistentielle dilemmaer med.  Døende patienter og deres pårørende kan opleve, at deres åndelige-eksistentielle behov ikke bliver imødekommet i tilstrækkelig grad.

Dette kan have flere årsager bl.a. sundhedspersonalets manglende kompetencer, oplevelse af manglende tid, personlige barrierer, usikkerhed, manglende sprog og berøringsangst.

Åndelig omsorg kan læres

Vi mener, at en øget bevidstgørelse om egne livsværdier samt egen sårbarheds betydning i mødet med patienten og hans/hendes værdier eller religion har stor betydning for evnen til at være nærværende, empatisk og lyttende. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke signaler sundhedspersonalet udsender og inviterer, stopper, bremser eller hæmmer patienten i at udtrykke sine tanker og følelser.

Det vil der alt sammen blive sat fokus på i løbet af kursets 3 moduler – hvor der imellem modulerne vil være øvelser og refleksioner over egen praksis.

Der vil derudover på kurset også blive arbejdet med aktuelle teorier indenfor åndelig omsorg; bl.a., trafiklysmodellen, eksistentiel kommunikation, eksistenslaboratorium og den filosofiske samtale.

 

LÆS MERE I KURSUSFOLDEREN

Kursist udtalelser i temadage med lignende indhold og øvelser

’Annette er en meget dygtig underviser, og hun formidler et kompliceret emne i et sprog alle forstår. Da jeg gik fra kurset var jeg fyldt med, fornyet mod og lyst til at møde mennesker lige der hvor de er. Det er bedre at prøve at hjælpe folk med en snak, end at lade dem være alene med bekymringer og smerte. Kurset gjorde mig også opmærksom på, hvor godt det er at kende sig selv.  Kende egne grænser og værdier, når man arbejder med omsorg og kontakt med andre, så man ikke ender i en hjælperrolle, men mødes med andre som medmenneske.  For det er ikke altid man kan hjælpe, men nogen gange skal man også bare kunne ”være til”, sammen med den der har det svært.’

Læs også artikel v/ journalist Svend Løbner her