Åndelig omsorg er en del af den grundlæggende pleje for alle patienter uanset diagnose, alder eller religiøse baggrund

Kursus: Åndelig omsorg i praksis 

Dansk Kristelig Sygeplejeforening vil gerne medvirke til at patienterne kan blive mødt som hele mennesker af hele professionelle mennesker, der tør være tilstede og lade sig berøre af patientens lidelse. Derfor tilbyder vi nu et kursusforløb, der sætter fokus på eksistens, ånd og værdier både hos sundhedspersonalet og hos patienterne.

Målgruppe:
Sundhedspersonale (sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere) Undervisningen tilgodeser deltagerforudsætninger og uddannelse og tilrettelægges herefter.

Det er også muligt at deltage som tværfagligt personale på kurserne eller bestille særlige forløb (se mere nedenfor)

Forårskurset bliver online
Datoer: 24.3,21.4 og 12.5. Online undervisningen vil skifte mellem individuelle sessioner med undervisningsfilm samt øvelser afbrudt af virtuel undervisning og gruppearbejde. Temaerne kan ses i kursusbeskrivelsen nedenfor. Der vil være praksisøvelser imellem kursusgangene.
Tilmelding under kommende kurser nedenfor.

Adgang til kurset
Kurset kan tilgås fra både computer og I pad – hvor deltagerne får et link til kursusplatformen. De virtuelle møder foregår på Zoom, via et link. Alle deltagere får en skriftlig vejledning samt en vejledningsfilm tilsendt inden kursusstart, og der er mulighed for individuel hjælp for at sikre, at alle er klar på platformen til første kursusgang.

Hent kursusbeskrivelse her 

Præsentation af undervisere på kurset

 

Interesseret i at høre mere om åndelig omsorg og kurserne?

Deltag i gratis webinar  d.20.5. kl. 16.30-17.30

KOMMENDE KURSER

Forår 2021:  ‘Åndelig omsorg i praksis’

Datoer: 24.3  21.4  og 12.5 

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.30-15.00

Sted: ZOOM – online

Pris: Medlemmer: 2300 kr. / Ikke medlemmer: 3000 kr.
Studerende: Brug koden “STUD” når du betaler og få 50 % rabat.

Ved egenbetaling er der mulighed for at dele kursusafgiften i 3 rater, kontakt Annette Langdahl, kontakt@dks-forum.dk, for at aftale nærmere.

OBS! Deltagerne på dette kursus tilbydes at deltage til særpris på temadagen om religiøs omsorg d. 28.5. Der er også er mulighed for at deltage gratis via en Zoom adgang.

Tilmeldingsfrist: 17.3.21

Tilmelding: Skriv til Annette Langdahl, kontakt@dks-forum.dk 

Hvis du vil tilmelde og betale med EAN faktura, så send os oplysninger på: Den offentlige institutions navn og adresse, EAN nummer og kontaktperson til kontakt@dks-forum.dk

 

Efterår 2021:  ‘Åndelig omsorg i praksis’

Datoer: 1.9, 6.10 og 3.11

Tidspunkt: Alle dage kl. 9.30-15.00

Sted: “Mødestedet”, Skt. Lukasvej 7 A, 2900 Hellerup.

Pris: Medlemmer: 2300 kr. / Ikke medlemmer: 3000 kr. (inklusiv forplejning)
Studerende: Brug koden “STUD” når du betaler og få 50 % rabat.

Ved egenbetaling er der mulighed for at dele kursusafgiften i 3 rater, kontakt Annette Langdahl, kontakt@dks-forum.dk, for at aftale nærmere.

Tilmeldingsfrist: 15.08.21

Tilmelding: Skriv til Annette Langdahl, kontakt@dks-forum.dk 

Temadag om religiøs omsorg d.28.5.21

Ved forfatter og tidligere hospicesygepjerske Rita Nielsen

Nærmere info og program følger snarest

 

Særligt tilrettelagte hold forløb: 

Kurset bestilles som samlet hold med op til 15 deltagere/hold

Pris: 25.000 kr.

Arbejdspladsen afholder selv udgifter til forplejning. Kurset afholdes lokalt og aftales individuelt og tilrettelægges efter den enkelte arbejdsplads særlige ønsker og behov. Prisen aftales her individuelt ift. aftalte antal dage og indhold.

Kontakt kursusleder og underviser Annette Langdahl på mobil: 40445768 eller send en mail på: kontakt@dks-forum.dk og aftal et møde.

Hvorfor er åndelig omsorg vigtigt?

Åndelig omsorg er at blive set i sin lidelse, for at kunne mestre det at være truet på eksistensen. Forskning viser også at åndelig omsorg kan lindre både fysiske og psykiske smerter og føre til, at den enkelte bliver bedre til at klare sin situation.

Undersøgelser viser, at man ofte vender sig mod en transcendent virkelighed, når man bliver syg eller på anden måde er truet på eksistensen. Samtidig kan der her opleves en eksistentiel ensomhed og usynliggørelse midt i lidelsen, hvis man ikke har nogle ligesindede at drøfte tanker om døden og eksistentielle dilemmaer med.  Døende patienter og deres pårørende kan opleve, at deres åndelige-eksistentielle behov ikke bliver imødekommet i tilstrækkelig grad.

Dette kan have flere årsager bl.a. sundhedspersonalets manglende kompetencer, oplevelse af manglende tid, personlige barrierer, usikkerhed, manglende sprog og berøringsangst.

Åndelig omsorg kan læres

Vi mener, at en øget bevidstgørelse om egne livsværdier samt egen sårbarheds betydning i mødet med patienten og hans/hendes værdier eller religion har stor betydning for evnen til at være nærværende, empatisk og lyttende. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke signaler sundhedspersonalet udsender og inviterer, stopper, bremser eller hæmmer patienten i at udtrykke sine tanker og følelser.

Det vil der alt sammen blive sat fokus på i løbet af kursets 3 moduler – hvor der imellem modulerne vil være øvelser og refleksioner over egen praksis.

Der vil derudover på kurset også blive arbejdet med aktuelle teorier indenfor åndelig omsorg; bl.a., trafiklysmodellen, eksistentiel kommunikation, eksistenslaboratorium og den filosofiske samtale.

 

LÆS MERE I KURSUSFOLDEREN

Kurset har virkelig været en øjenåbner for nogle behov, som jeg har haft svært ved helt at kunne se hos borgere og har givet mig nogle værktøjer, som jeg har manglet i forhold til at kommunikere med borgerne om det eksistentielle.’

Kursist

Gennem kurset har jeg fået udvidet sprog for de fænomener, der knytter sig til den holistiske sygepleje. Det har været styrkende at få serveret litteratur, som med forskellige vinklinger og videnskaber har skildret ‘åndelig omsorg’ som felt. Det har været en gave at kunne drøfte og perspektivere til egen praksis med mine medkursister. Fantastisk overblik fra underviseren, der gav plads til at vores samtaler gik af nogle omveje, for at komme til bunds i den enkelte tematik – Annette tog imod alle vores oplevelser, og gav os teoretisk spejling tilbage. Alt i alt et rørende og livgivende kursus, der har hjulpet mig til at “komme tilbage til mig selv” i sygeplejen.

Louise Beinthin

Sygeplejerske, sygeplejerske på psykiatrisk Akutmodtagelse

Annette er en meget dygtig underviser, og hun formidler et kompliceret emne i et sprog alle forstår. Da jeg gik fra kurset var jeg fyldt med, fornyet mod og lyst til at møde mennesker lige der hvor de er. Det er bedre at prøve at hjælpe folk med en snak, end at lade dem være alene med bekymringer og smerte. Kurset gjorde mig også opmærksom på, hvor godt det er at kende sig selv.  Kende egne grænser og værdier, når man arbejder med omsorg og kontakt med andre, så man ikke ender i en hjælperrolle, men mødes med andre som medmenneske.  For det er ikke altid man kan hjælpe, men nogen gange skal man også bare kunne ”være til”, sammen med den der har det svært.’

Læs også artikel v/ journalist Svend Løbner her