Forum for Værdig Pleje og Omsorg (tidl. Dansk Kristelig Sygeplejeforening) er en interesseorganisation med fokus på sygepleje med mening  – for hele mennesket og arbejder for  mere værdighed i sundhedsvæsnet, for både patienter, pårørende og plejepersonale.

Vi er til for alle plejegrupper i sundhedsvæsnet og andre, der deler vores visioner (støttemedlemmer), uafhængigt af fagforeningsmæssige og politiske interesser, og vi er ikke tilknyttet nogen bestemt kirkelig retning.

Vi tilbyder f.eks. kurser og undervisning indenfor bl.a. åndelig omsorg. Du har også mulighed for at møde ligesindede og booke samtaler om personlige eller faglige udfordringer – alt sammen ud fra de kristne værdier.

Alle plejegrupper kan blive medlemmer af Forum for Værdig Pleje og Omsorg: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, jordemødre, social- og sundhedshjælpere, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever samt social- og sundhedshjælperelever.