Forløbet sætter fokus på at tillade sig selv at være sårbar, og ikke altid at kunne klare det hele

Bevar mig vel

’Bevar mig vel’ er et stressforebyggende onlinetilbud til dig, der arbejder i sundhedssektoren og andre interesserede, der oplever sig pressede hverdagen. På forløbet arbejdes der med at se nye veje, komme ned i tempo, og tage dig selv så alvorligt, at du bruger tid til at mærke efter og opdage, hvordan du har det, og hvad du har brug for.

Det er ikke et forløb, der bruger ord som ’effektivt’ eller lover aldrig mere stress, men en invitation ind i en proces, hvor du arbejder med det, som giver mest mening for dig. Undervejs vil du blive udfordret på egne tankemønstre og vaner. Alt sammen med det formål at mærke efter hvad der skal til for, at du kan blive bevaret i lige din sammenhæng, som den du er.

Det er et forløb der giver mulighed for

 • at øge opmærksomheden på at tage hånd om egen sårbarhed

 • frit at vælge mellem forskellige metoder og redskaber

 • at se nye veje til at komme ned i tempo og finde egne naturlige pausestationer i hverdagen

 

Der lægges i forløbet vægt på den enkeltes refleksion over og oplevelse af, hvad der skal til for, at man bedre kan tage hånd om sig selv både privat og i arbejdslivet.
Modulerne frigives løbende, men du kan tage kurset i dit eget tempo.

Intro-modul

Dette modul introducerer dig til tankerne bag modulet 

 •  Sårbarheden som kernen i dét at være et helt og robust menneske
 • At blive bevaret i det senmoderne samfund
 • Hvilens betydning
 • Introduktion til hele forløbet
 • Praktisk info og temaer
 • Egne erfaringer med stress – oplæg til modul 1

Modul 1: Stress i dit liv

 • Hvad er stress og hvordan påvirker stress vores tanker, handlinger og reaktionsmønstre.
 • Hvad er det som stresser os, og hvad kan vi gøre for at forebygge, at belastningerne gør os syge af stress?

 

Modul 2: Forebyggelse af stress

 • Hvad kan vi selv gøre og hvad drømmer vi i virkeligheden om?
 • Den enkeltes ansvar og fællesskabets ansvar
 • At hjælpe sig selv, for at kunne hjælpe andre (Tager vi iltmasken på først, så vi har mulighed for at hjælpe de mennesker som er i vores omgivelser?)

Modul 3: Hvad er vigtigt for dig?

 • Hvordan lærer vi at værne om vore værdier og stå ved dem?
 • At huske ”SIG SELV” og passe på sin unikke kerne
 • Hvordan kommer vi i kontakt med vores sårbarhed, så den kan blive en styrke?

 

Modul 4: Balance i livet

 • Om prioriteringer og værdier
 • Hvordan lærer vi at prioritere mere bevidst? (At sige ja, er på samme tid af sige nej til noget andet)
 • Leveregler om hvordan du allerede er og gerne vil være som menneske

Modul 5: Hold fast

 • Hvordan holder vi fast i de nye vaner? 
 • Den rigtig gode hverdag, hvor langt er den væk, fra den hverdag du allerede har? 
 • Hvordan bliver drømme til virkelighed? 

Tanker bag forløbet 

På forløbet sættes der fokus på, hvordan man kan blive ”bevaret vel” i et senmoderne samfund, hvor tempoet, både privat og arbejdsmæssigt, er højt, og hvor der er mange og meget forskellige krav i hverdagen. Arbejdspres og forventninger gør os sårbare og flere og flere mennesker i alle aldre, rammes af symptomer på stress, angst eller depression. At blive bevaret betyder, at der gives plads til sårbarheden og dermed give plads til livet. I sårbarheden ligger opmærksomheden på sig selv og andre, og her er selve kilden til at kunne navigere i livet og passe på os selv og andre mennesker. Her ligger også modet til at erkende, at man har brug for hjælp, at vi ikke er alene og ikke kan eller skal gøre alting selv. Vi har brug for at blive bevaret af noget og nogen udenfor os selv. Sårbarheden selve forudsætningen for modenhed, indsigt vækst og styrke. Vi er alle sammen sårbare. Sårbarhed er ikke en fejl eller en svaghed, men en styrke og selve kernen i dét at være et robust og helt menneske.  Derfor er det vigtigt at tage hånd om egen sårbarhed, at være i kontakt med den og passe på den og på andres.

“Jeg er uddannet coach med speciale i stress hos Forebyg Stress, og som sygeplejerske i lægepraksis har jeg mange års erfaring med samtaler og livsmestring. Jeg kan hjælpe dig med at forstå, når kroppen forsøger at kommunikere med dig, og måske gør dig utryg.”

Helle Gottenborg

Coach med speciale i stress og underviser

“Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sankt Lukasstiftelsen og har derudover forskellige efteruddannelser, bl.a. en supervisionsuddannelse og en master i værdier og etik i organisationer.”

Annette Langdahl

Underviser og kursusudvikler

Kurset er et onlinekursus med både individuelt og fælles fokus.

Det er flere muligheder for at deltage i forløbet:

 • som enkeltperson
 • som gruppe eller arbejdsplads og her tage forløbet som hold med fællesdrøftelser

Dette aftales i forbindelse med tilmeldingen.

Struktur

Kurset består af 6 moduler. På de enkelte moduler vil der være undervisningsfilm, webinarer, meditationer, litteratur og opgaver eller refleksioner, som der frit vælges imellem og arbejdes med de kommende uger.

Der åbnes op for et nyt modul hver 2. uge, og der er mulighed for at strække hele forløbet over 6 måneder. Man kan altså tage det i sit eget tempo.

Gennemgående underviser og kursusleder: sygeplejerske og coach med speciale i stress Helle Gottenborg

Underviser og kursusudvikler: Udviklingskonsulent og supervisor Annette Langdahl

Følgeskab

Der er tilbud om to individuelle samtaler på 20 minutter: En samtale efter modul 1 og en afsluttende samtale. Derudover vil der undervejs blive tilbudt webinarer og virtuelle møder sammen med andre deltagere og ind imellem også kursuslederen.

Den enkelte deltager vil også få tilbudt en mulighed for at køre parløb med en anden deltager, så man har en medvandrer i hele forløbet, hvor der er mulighed for at følge hinanden, sparre med hinanden og udfordre hinanden undervejs.

Ved tilmeldingen gøres opmærksom på særlige ønsker ift. medvandrere; fx aftaler indbyrdes eller ønske om ikke at gøre brug af dette tilbud. Derudover er det muligt at tilkøbe yderlige samtaler med kursuslederen. 

 

Praktisk info og tilmelding

Tillykke med at du har valgt at deltage i ’Bevar mig vel’ forløbet.
Vi håber, at du vil opleve, at få nye perspektiver på dit liv, og få viden og indsigt i, hvordan du bevarer dig selv bedst lige i din hverdag og virkelighed.

Opstart

Forløbet holder en pause og starter op igen som et fællesforløb d. 28. august 2019. Det er derudover muligt at tilmelde sig individuelle forløb efter d. 4. juni 2019.

Forhåndstilmelding: Send en mail til udviklingskonsulent Annette Langdahl: kontakt@dks-forum.dk og skriv dig op. 

Pris

1600kr for ikke-medlemmer, 1320kr for medlemmer og 1000 kr. for studerende.

Det er muligt at dele betalingen i fire rater. Aftal nærmere med udviklingskonsulent Annette Langdahl: tlf. 40445768 eller kontakt@dks-forum.dk

KURSUSFLYER

Hent flyeren for kurset her.