Forløbet sætter fokus på at tillade sig selv at være sårbar, og ikke altid at kunne klare det hele

Tilmeldingen er åben og du kan begynde forløbet med det samme.

Bevar mig vel

’Bevar mig vel’ er et stressforebyggende onlineforløb til dig, der arbejder i sundhedssektoren og andre interesserede, der oplever sig pressede hverdagen. På forløbet arbejdes der med at se nye veje, komme ned i tempo, og tage dig selv så alvorligt, at du bruger tid til at mærke efter og opdage, hvordan du har det, og hvad du har brug for.

Det er ikke et forløb, der bruger ord som ’effektivt’ eller lover aldrig mere stress, men en invitation ind i en proces, hvor du arbejder med det, som giver mest mening for dig. Undervejs vil du blive udfordret på egne tankemønstre og vaner. Alt sammen med det formål at mærke efter hvad der skal til for, at du kan blive bevaret i lige din sammenhæng, som den du er.

Det er et forløb der giver mulighed for

 • at øge opmærksomheden på at tage hånd om egen sårbarhed

 • frit at vælge mellem forskellige metoder og redskaber

 • at se nye veje til at komme ned i tempo og finde egne naturlige pausestationer i hverdagen

 

Der lægges i forløbet vægt på den enkeltes refleksion over og oplevelse af, hvad der skal til for, at man bedre kan tage hånd om sig selv både privat og i arbejdslivet.

Intro-modul

Dette modul introducerer dig til tankerne bag modulet 

 •  Sårbarheden som kernen i dét at være et helt og robust menneske
 • At blive bevaret i det senmoderne samfund
 • Hvilens betydning
 • Introduktion til hele forløbet
 • Praktisk info og temaer
 • Egne erfaringer med stress – oplæg til modul 1

Modul 1: Stress i dit liv

 • Hvad er stress og hvordan påvirker stress vores tanker, handlinger og reaktionsmønstre.
 • Hvad er det som stresser os, og hvad kan vi gøre for at forebygge, at belastningerne gør os syge af stress?

 

Modul 2: Forebyggelse af stress

 • Hvad kan vi selv gøre og hvad drømmer vi i virkeligheden om?
 • Den enkeltes ansvar og fællesskabets ansvar
 • At hjælpe sig selv, for at kunne hjælpe andre (Tager vi iltmasken på først, så vi har mulighed for at hjælpe de mennesker som er i vores omgivelser?)

Modul 3: Hvad er vigtigt for dig?

 • Hvordan lærer vi at værne om vore værdier og stå ved dem?
 • At huske ”SIG SELV” og passe på sin unikke kerne
 • Hvordan kommer vi i kontakt med vores sårbarhed, så den kan blive en styrke?

 

Modul 4: Balance i livet

 • Om prioriteringer og værdier
 • Hvordan lærer vi at prioritere mere bevidst? (At sige ja, er på samme tid af sige nej til noget andet)
 • Leveregler om hvordan du allerede er og gerne vil være som menneske

Modul 5: Hold fast

 • Hvordan holder vi fast i de nye vaner? 
 • Den rigtig gode hverdag, hvor langt er den væk, fra den hverdag du allerede har? 
 • Hvordan bliver drømme til virkelighed? 

Tanker bag forløbet 

På forløbet sættes der fokus på, hvordan man kan blive ”bevaret vel” i et senmoderne samfund, hvor tempoet, både privat og arbejdsmæssigt, er højt, og hvor der er mange og meget forskellige krav i hverdagen. Arbejdspres og forventninger gør os sårbare og flere og flere mennesker i alle aldre, rammes af symptomer på stress, angst eller depression.
At blive bevaret betyder, at der gives plads til sårbarheden og dermed give plads til livet. I sårbarheden ligger opmærksomheden på sig selv og andre, og her er selve kilden til at kunne navigere i livet og passe på os selv og andre mennesker. Her ligger også modet til at erkende, at man har brug for hjælp, at vi ikke er alene og ikke kan eller skal gøre alting selv.
Vi har brug for at blive bevaret af noget og nogen udenfor os selv. 
Sårbarheden selve forudsætningen for modenhed, indsigt vækst og styrke. Vi er alle sammen sårbare. Sårbarhed er ikke en fejl eller en svaghed, men en styrke og selve kernen i dét at være et robust og helt menneske.  Derfor er det vigtigt at tage hånd om egen sårbarhed, at være i kontakt med den og passe på den og på andres.

“Jeg er uddannet coach med speciale i stress hos Forebyg Stress, og som sygeplejerske i lægepraksis har jeg mange års erfaring med samtaler og livsmestring. Jeg kan hjælpe dig med at forstå, når kroppen forsøger at kommunikere med dig, og måske gør dig utryg.”

Læs mere om mig her: www.hellegottenborg.dk

Helle Gottenborg

Coach med speciale i stress og underviser

“Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sankt Lukasstiftelsen og har derudover forskellige efteruddannelser, bl.a. en supervisionsuddannelse og en master i værdier og etik i organisationer.”

Annette Langdahl

Underviser og kursusudvikler

Kurset er et onlinekursus

Det er flere muligheder for at deltage i forløbet:

 • som enkeltperson
 • som gruppe eller arbejdsplads  – hvor deltagerne gennemfører individuelt og hvor der aftales nærmere omkring det fælles fokus med den enkelte arbejdsplads.

Dette aftales i forbindelse med tilmeldingen.

Struktur

Kurset består af 6 moduler. På de enkelte moduler vil der være undervisningsfilm, webinarer, meditationer, litteratur og opgaver eller refleksioner, som der frit vælges imellem og arbejdes med de kommende uger.

Det er muligt at tage forløbet i sit eget tempo og strække hele forløbet over 6 måneder. 

Gennemgående underviser: Sygeplejerske og coach med speciale i stress Helle Gottenborg

Kursusansvarlig: Udviklingskonsulent og supervisor Annette Langdahl

Følgeskab

Den enkelte deltager anbefales at udpege en ‘medvandrer’ i sit netværk, som man har tillid til, og som man kan sparre med undervejs. 

 Derudover er det muligt at tilkøbe samtaler med  Helle Gottenborg undervejs til en særlig pris.

 

Praktisk info og tilmelding

Tillykke med at du har valgt at deltage i ’Bevar mig vel’ forløbet.
Vi håber, at du vil opleve, at få nye perspektiver på dit liv, og få viden og indsigt i, hvordan du bevarer dig selv bedst lige i din hverdag og virkelighed.

 

Opstart

Du kan begynde forløbet med det samme, da det et online kursus.  Ønsker I at deltage som gruppe, kan du henvende dig til Annette Langdahl på kontakt@dks-forum.dk

 

Ratebetaling

Har du brug for at kunne betale i rater, så send en mail til udviklingskonsulent Annette Langdahl: kontakt@dks-forum.dk 

TILMELDING FOR MEDLEMMER

Pris: 1000 kr.

Tilmeld dig her  

TILMELDING FOR IKKE-MEDLEMMER

Pris: 1500 kr.

Tilmeld dig her 

TILMELDING FOR STUDERENDE

Pris for medlemmer: 800 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 1200kr.

Tilmeld dig her.