Nina Kjær Jensen

Nina Kjær Jensen

Formand

Uddannet sygeplejerske fra Den sønderjyske Sygeplejeskole i 1979, efter at have taget første del af sygeplejerskeuddannelsen på Sankt Lukas Stiftelsen i København. Har efteruddannelse som sygeplejefaglig vejleder fra Aalborg Sygehus og har afsluttet Socialfaglig Diplomuddannelse fra VIA i Århus, med speciale i demens.

Har arbejdet i psykiatrien, og som afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Søster Katinkas Hus i Aalborg. Fra 1985 og frem til pensionen i 2019 ansat i Aalborg kommunes hjemmesygepleje med forskellige funktioner. De sidste 13 år som demenssygeplejerske i Ålborg Kommunes Videnscenter for demens.

Modtog i 2018 Sundheds – og Ældreministeriets Demenspris.

Har omfattende erfaring med frivilligt kirkeligt arbejde, bl.a. med børnearbejde og oprettelse af besøgstjeneste. Var medinitiativtager til oprettelse af Aalborgprovstiers Menighedspleje, og har efterfølgende siddet i bestyrelsen og været leder af aflastningstjenesten. Har haft bestyrelsesposter i Menighedsplejen i Danmark (tidligere De Samvirkende Menighedsplejer) og plejehjemmet Caspershus i Frederikshavn.

Gift med Lars og har tre voksne døtre og 8 børnebørn.

Jens Korsgaard

Jens Korsgaard

Næstformand

Uddannet diakon/plejehjemsassistent fra Filadelfias diakonskole i 1979. Pædagogisk diplomuddannelse i ledelse fra UCN, Aalborg 2004.

 Har arbejdet med ledelse indenfor ældreområdet i 10 år i Frederikshavn Kommune.

Fra 1991 til 2003 arbejdet med ledelse indenfor specialområdet i Aalborg kommune (pædagogik/neurologi)  Fra 2004 til 2022 arbejdet med ledelse/rehabilitering for mennesker med erhvervet hjerneskade.

Har altid haft forskellige fritidsjobs i kirkeligt regi, bl.a. kor og musik, børnearbejde, menighedsrådsarbejde, genbrugsarbejde med bestyrelsesposter de seneste 23 år.

Gift med Mie og har 3 børn og 6 børnebørn.

Kirsti Skov Kjeldsen

Kirsti Skov Kjeldsen

Uddannet sygeplejerske 1974 fra Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. Supplerende uddannelse som familieterapeut i 2001.

Arbejdet på Aabenraa Sygehus og Herning Centralsygehus, Intensiv afdeling og herefter arbejdet i børnepsykiatrisk regi, Herning Centralsygehus. Samtidig deltidsansættelse i Blå Kors som terapeut på værested. Nu del af Seniorkorpset, Regionshospitalet Gødstrup.

 Har haft frivilligt arbejde med sorggrupper, børneklubber og familiearbejde i Home Start og Folkekirkens Familiestøtte. Tidligere i en årrække været i bestyrelse for DKS, heraf to år som formand. Bestyrelses- og formandspost i institution for sent udviklede unge. Medlem af menighedsråd i to perioder.

Gift med Jens Ove og har 3 voksne børn og 8 børnebørn.

Britta Glønborg Kristensen

Britta Glønborg Kristensen

Vokset op i Hirtshals i en familie hvor engagement og frivilligt arbejde var en del af hverdagen.

Uddannet sygeplejerske på Diakonissestiftelsen.

Fik efter nogle år på kirurgiske afdelinger på Diakonissestiftelsen og Hørsholm sygehus, arbejde som hjemmesygeplejerske i Karlebo kommune, (senere Fredensborg kommune). Var bl.a. med til at implementere forebyggende hjemmebesøg. Skiftede i 2011 til visitator i Fredensborg kommune, indtil pensionering i 2022. 

I fritiden engageret i frivilligt, kirkeligt arbejde, bl.a. menighedsrådsmedlem i Karlebo sogn i 4 perioder. Politisk engageret i Kristendemokraterne i hovedbestyrelsen samt sundheds- og ældreudvalg. Efter pensionering aktiv i Vågetjenesten og cykelpilot i Ældresagens regi.

Gift med Hans Otto, har 2 voksne børn og 3 børnebørn.

 

Britta Eckhardt

Britta Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Uddannet sygeplejerske fra Vendsyssel Sygeplejeskole 1987. Har taget efteruddannelse som sorgrådgiver i 2017.

Arbejdede på Hjørring Sygehus, Lungemedicinsk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling fra 1987 til 1993. Derefter hjemmesygeplejerske i Hjørring Kommune (?) indtil 2000, hvor jeg blev ansat på Neurorehabiliteringsafdelingen i Brønderslev. Arbejder nu på Hospice Vendsyssel som hospicesygeplejeske, og har gjort det fra åbningen af Hospice Vendsyssel i 2008. Her på hospice bl.a. opstartet pårørendeaftener og pårørendecafé. Holder endvidere oplæg og foredrag om hospice i foreninger og kirker, samt underviser Ældresagens vågetjeneste og på SOSU Nord – primært i temaet eksistentiel og åndelig omsorg. 

Frivillig i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, hvor jeg er leder i en netværkscafé, og arrangerer foredrag. Derudover er musik en stor del af mit liv, og jeg spiller klaver og guitar i kirken, og er med i besøgs og omsorgstjenesten i menigheden. Er derudover frivillig i Dansk flygtningehjælp og kontaktperson for Frida fra Eritrea som kom til landet i 2016.

Er politisk engageret i Kristendemokraterne og sidder i bestyrelsen for kommuneforeningen. Er medarbejder i frivilligcentrets bestyrelse, og i krisecentrets bestyrelse i Hjørring kommune. Er derudover netværksformand i KLF, kirke og medier.

Gift med Tage, og har en datter og svigersøn og 2 børnebørn på 3 ½ og 4 måneder