Nina Kjær Jensen

Nina Kjær Jensen

Formand

Jeg bor i Aalborg og er gift med Lars. Vi har tre voksne døtre og 7 dejlige børnebørn.
Min uddannelse som sygeplejerske påbegyndte jeg i 1975 på Sankt Lukas Stiftelsen i København og færdiggjorde den i 1979 fra Den sønderjyske Sygeplejeskole.
Som færdiguddannet har jeg arbejdet i psykiatrien, en tid som afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Søster Katinkas Hus i Aalborg og fra 1985 og frem til pension i juni 2019 har jeg været ansat i Aalborg kommune, hvor jeg i hjemmesygeplejen har jeg varetaget flere funktioner. De sidste 13 år som demenssygeplejerske, i Videnscenter for demens i Aalborg.
I 2018 modtog jeg Sundheds – og Ældreministeriets Demenspris.
At dygtiggøre mig fagligt, har jeg værdsat højt.  Jeg er uddannet som sygeplejefaglig vejleder fra Aalborg Sygehus og har afsluttet Socialfaglig Diplomuddannelse fra VIA i Århus, med speciale i demens.
I fritiden har altid været engageret i det frivillige kirkelige arbejde. Børnearbejde og oprettelse af besøgstjeneste samt medinitiativtager til oprettelse af Aalborgprovstiers Menighedspleje, hvor jeg også dels sad i bestyrelsen og var leder af aflastningstjenesten et par år frem. Derudover har jeg været i bestyrelsen i Samvirkende Menighedsplejer og indtil 2019 været i bestyrelsen for plejehjemmet Caspershus i Frederikshavn.
Mit kirkelige ståsted var indtil 2008 i den danske folkekirke, med stort engagement i det diakonale, med klangbund i den højkirkelige tradition og bevidsthed om det økumeniske fællesskab. I 2008 efter års overvejelser, konverterede min mand og jeg til den katolske kirke, hvor vi i messen og traditionen finder stor glæde.

Fag og tro
Vi er altid hinandens næste.  I sygeplejen har vi en særlig opgave med at møde  det andet menneske med næstekærlighedens blik og omsorg.
Etik, værdig pleje og omsorg for hele mennesket, har altid ligget mig meget på sinde og at jeg til enhver tid vil arbejde på at have blik for, hvad der er til den andens bedste og handle derefter  – det blik vil jeg gerne bidrage med i DKS arbejdet.

Kontakt: formand@dks-forum.dk 

 

Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen

Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen

Næstformand

Jeg hedder Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen og har været med i bestyrelsen siden 2015.  Jeg er gift med min skønne mand Rolf, vi har sammen to drenge; Samuel og Isak.

Efter at have arbejdet i en årrække som guldsmed, fik jeg et kald til at uddanne mig til sygeplejerske. Hvilket kom som en stor overraskelse, men som jeg aldrig har fortrudt at jeg fulgte. Den åndelige og eksistentielle omsorg har siden studietiden ligget mig på sinde.

Jeg har siden min færdiggørelse af studiet, arbejdet som hjemmesygeplejerske i Jammerbugt kommune, hvor jeg også har taget efteruddannelse til sårsygeplejerske.

Siden April 2016 har jeg været ansat som hospice sygeplejerske, på KamillianerGaarden i Aalborg

Kirkemæssigt har jeg min baggrund i den højkirkelige karismatiske folkekirke, og glæder mig over den økumeniske udbredelse. 

Britta Eckhardt

Britta Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Jeg arbejder som sygeplejerske på hospice Vendsyssel. Holder foredrag om Hospice og hvordan man kan inddrage åndelig omsorg og bede med patienter. Har lavet en opgave på et diplommodul om bøn kan lindre smerter.

Jeg interesserer mig for etiske spørgsmål i den politiske debat og deler Kristendemokraternes synspunkter som bl.a. modstander af aktiv dødshjælp, ønsker obligatorisk rådgivning til abortsøgende, gratis parterapi til skilsmissesøgende og arbejder på nye forslag på psykiatriområdet.

 Jeg bor i Tårs i Nordjylland. Kommer i kirken i Kulturcenter Vendsyssel, er medarbejder i børnekirken og Netværkscafeen og frivillig i centret.

 Jeg er gift med Tage, der er pædagogmedhjælper for psykisk udviklingshæmmede og uddannet tømrer, og vi har en datter, Elisa. Jeg er medlem af DKS, fordi det styrker og opmuntrer at dele oplevelser med andre i samme situation og med samme livsindstilling, og fordi vi kan bede sammen.

Louise Beinthin

Louise Beinthin

Bestyrelsesmedlem

Jeg er 29 år, uddannet sygeplejerske i 2019 fra Ph. Absalon i Nykøbing F., og arbejder på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vordingborg. Desuden arbejder jeg frivilligt som musikalsk leder og børnemedarbejder i Apostolsk Kirke, Nykøbing F., hvor min mand Ole er præst. Jeg har 3 børn og bor i Fuglsang på Lolland.