Nina Kjær Jensen

Nina Kjær Jensen

Formand

Jeg bor i Aalborg og er gift med Lars. Vi har tre voksne døtre og 7 dejlige børnebørn.
Min uddannelse som sygeplejerske påbegyndte jeg i 1975 på Sankt Lukas Stiftelsen i København og færdiggjorde den i 1979 fra Den sønderjyske Sygeplejeskole.
Som færdiguddannet har jeg arbejdet i psykiatrien, en tid som afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Søster Katinkas Hus i Aalborg og fra 1985 og frem til pension i juni 2019 har jeg været ansat i Aalborg kommune, hvor jeg i hjemmesygeplejen har jeg varetaget flere funktioner. De sidste 13 år som demenssygeplejerske, i Videnscenter for demens i Aalborg.
I 2018 modtog jeg Sundheds – og Ældreministeriets Demenspris.
At dygtiggøre mig fagligt, har jeg værdsat højt.  Jeg er uddannet som sygeplejefaglig vejleder fra Aalborg Sygehus og har afsluttet Socialfaglig Diplomuddannelse fra VIA i Århus, med speciale i demens.
I fritiden har altid været engageret i det frivillige kirkelige arbejde. Børnearbejde og oprettelse af besøgstjeneste samt medinitiativtager til oprettelse af Aalborgprovstiers Menighedspleje, hvor jeg også dels sad i bestyrelsen og var leder af aflastningstjenesten et par år frem. Derudover har jeg været i bestyrelsen i Samvirkende Menighedsplejer og indtil 2019 været i bestyrelsen for plejehjemmet Caspershus i Frederikshavn.
Mit kirkelige ståsted var indtil 2008 i den danske folkekirke, med stort engagement i det diakonale, med klangbund i den højkirkelige tradition og bevidsthed om det økumeniske fællesskab. I 2008 efter års overvejelser, konverterede min mand og jeg til den katolske kirke, hvor vi i messen og traditionen finder stor glæde.

Fag og tro
Vi er altid hinandens næste.  I sygeplejen har vi en særlig opgave med at møde  det andet menneske med næstekærlighedens blik og omsorg.
Etik, værdig pleje og omsorg for hele mennesket, har altid ligget mig meget på sinde og at jeg til enhver tid vil arbejde på at have blik for, hvad der er til den andens bedste og handle derefter  – det blik vil jeg gerne bidrage med i DKS arbejdet.

Kontakt: formand@dks-forum.dk

 

Jens Korsgaard

Jens Korsgaard

Næstformand

Jeg hedder Jens Korsgaard og er 67 år.
Uddannet diakon/plejehjemsassistent/pædagog/diplom i pædagogik/ledelse
Jeg har arbejdet med sygepleje/ pædagogik og rehabilitering
Har været leder i over 35 år inden for ældreområdet og handicapområdet.
De sidste 6½ år har jeg arbejdet med rehabilitering af erhvervet hjerneskadede.
Jeg er gift med Mie og vi har 3 børn og 6 børnebørn.
Aktiv i Evangelisk Frikirke Danmark især med diakoni, genbrugsarbejde og musik/kor.

Britta Eckhardt

Britta Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Jeg har været med i DKS igennem mange år, fordi den eksistentielle og åndelige del af sygeplejen er væsentlig for mig at have fokus på, især i mit arbejde som hospice sygeplejerske på Hospice Vendsyssel i Frederikshavn, men også i mit frivillige arbejde i kirken i kulturcenter Vendsyssel i Sæsing, og medarbejder i netværkscafeen der.

Jeg er gift med Tage og vi har Elisa sammen som har givet os et barnebarn Lea, som jeg prioriterer at bruge meget tid sammen med.

Jeg kan godt lide den definition på åndelig omsorg som Kari Martinsen har: Åndelig omsorg er i tanke, ord og handling at udvise dyb respekt for det hele menneske set som et unikt individ, hvor plejepersonen og patienten indgår i en ligeværdig relation. Åndelig omsorg er først og fremmest en relation mellem den sundhedsprofessionelle og patienten. Det handler om at danne et rum, hvor patienten kan dele sine tanker frit.

Og den som Stifoss Hansen har lavet: eksistentiel og åndelig omsorg forståes som : At lytte til den mening disse eksistentielle spørgsmål har i patientens og den pårørendes livshistorie. At hjælpe patienten og den pårørende i hans/hendes arbejde med eksistentielle spørgsmål med udgangspunkt i hans/hendes eget livssyn, hvor religion er et af flere alternativer.

Kirsti  Skov Kjeldsen

Kirsti Skov Kjeldsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg har tidligere været med i DKS’ bestyrelse gennem en længere årrække indtil 2010.
Senere var jeg i flere år med i omsorgspriskomiteen. For et par år siden vikarierede jeg 1 år for et bestyrelsesmedlem på orlov.
Jeg har nu sagt ja til at være med igen, indtil videre indtil 2024.
DKS står mit hjerte nær, og jeg vil arbejde for tiltag, der kan nå ud og bidrage til ny opmærksomhed og flere kurser i f.t. omsorg og værdig pleje i sundhedssektoren.
Jeg er pensioneret sygeplejerske efter 20 år på intensiv afdeling og 13 år i børnepsykiatrisk regi i Herning.
Jeg har været aktiv i familiearbejde og i arbejde med sorggrupper.
Jeg er gift, har 3 børn og 7 børnebørn.
Vi er tilknyttet Folkekirken her samt IM.

Britta Kristensen

Bestyrelsesmedlem