Grete Schärfe

Grete Schärfe

Formand

Bernstorffsvej 20 A, lejl. 311
2900 Hellerup
Tlf. 23320630

Med en sygeplejerskeuddannelse fra 1967 nyder jeg den tvivlsomme ære at være alderspræsident i bestyrelsen. DKS har fyldt meget i mit liv, idet jeg har været ansat i foreningen i 25 år (fra 1973-1998), de sidste 12 år på deltid. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 og været formand siden 2011.

Min sygeplejefaglige erfaring har jeg fra sygehus, plejehjem, hjemmepleje, undervisning, et år i USA og 16 år på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg (de sidste fire år som afløser).

Jeg har videreuddannelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole (1. og 2. del, som det hed dengang) og en 1-årig efteruddannelse i personlig og faglig udvikling og supervision.

Jeg er single, har ståsted i folkekirken, føler mig hjemme i Dansk Oase og har gode venner i andre kirkesamfund.

Gennem Nurses Christian Fellowship International, som DKS er medlem af, har jeg relationer til udenlandske kolleger og kendskab til, hvordan kristne sygeplejeforeninger fungerer i andre lande.

Patienters åndelige ve og vel er en hjertesag for mig. Det er et emne, jeg siden 1973 har skrevet om, debatteret og undervist i. Og det gør jeg stadig med fornøjelse!

Efteråret 2015 flyttede jeg fra Nordjylland til København. Dermed sagde jeg farvel til mit elskede arbejde på hospice i Aalborg og til min tid som aktiv sygeplejerske. Nu bor jeg på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, er en del af det kristne bofællesskab, Lukasfællesskabet og er frivillig i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke som kirketjener. Jeg underviser stadig gerne social- og sundhedspersonale i palliation og åndelig omsorg herhjemme og i udlandet.

Mit ønske er, at plejepersonale bliver klædt på til at sætte kristne værdier på dagsordenen i sygeplejen. Det vil jeg med min erfaring og min tid gerne inspirere til.

Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen

Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen

Næstformand

Jeg hedder Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen og har været med i bestyrelsen siden 2015.  Jeg er gift med min skønne mand Rolf, vi har sammen to drenge; Samuel og Isak.

Efter at have arbejdet i en årrække som guldsmed, fik jeg et kald til at uddanne mig til sygeplejerske. Hvilket kom som en stor overraskelse, men som jeg aldrig har fortrudt at jeg fulgte. Den åndelige og eksistentielle omsorg har siden studietiden ligget mig på sinde.

Jeg har siden min færdiggørelse af studiet, arbejdet som hjemmesygeplejerske i Jammerbugt kommune, hvor jeg også har taget efteruddannelse til sårsygeplejerske.

Siden April 2016 har jeg været ansat som hospice sygeplejerske, på KamillianerGaarden i Aalborg

Kirkemæssigt har jeg min baggrund i den højkirkelige karismatiske folkekirke, og glæder mig over den økumeniske udbredelse. 

Nina Kjær Jensen

Nina Kjær Jensen

Bestyrelsesmedlem

Mit navn er Nina Kjær Jensen, jeg bor i Aalborg og er gift med Lars. Vi har tre voksne døtre og 7 prægtige børnebørn.
Jeg påbegyndte min sygeplejeuddannelse i 1975 på Sankt Lukas Stiftelsen i København og afsluttede den i 1979 fra Den sønderjyske Sygeplejeskole.

Som sygeplejerske har jeg arbejdet i psykiatrien, dernæst som afdelingssygeplejerske på plejehjemmet Søster Katinkas Hus i Aalborg.  Fra 1985 og til juni 2019 har jeg været ansat i Aalborg kommune, hvor jeg har arbejdet som hjemmesygeplejerske i forskellige funktioner og de sidste 13 år som demenssygeplejerske. I 2018 modtog jeg årets demenspris.

Jeg er uddannet sygeplejefaglig vejleder i 2000 og har en Socialfaglig Diplomuddannelse fra 2013.
Jeg har arbejdet med frivilligt børnearbejde i folkekirken og oprettelse af besøgstjeneste og aflastningstjeneste i Aalborg Menighedspleje som jeg var med til at oprette. Derudover har jeg haft forskellige bestyrelsesposter.

Mit kirkelige ståsted var indtil 2008 i den danske folkekirke, med stort engagement i det diakonale, med klangbund i den højkirkelige tradition og bevidsthed om det økumeniske fællesskab. Efter års overvejelser, konverterede min mand og jeg til den katolske kirke, hvor vi i messen og traditionen finder stor glæde. Vi kommer også i vores nuværende lokale sognekirke (folkekirken) både i Aalborg og ved vores sommerhus i Vesthimmerland.

Som menneske skabt af Gud er det afgørende at jeg møder mine medmennesker som et uendelig værdifuldt DU. Vi er altid hinandens næste. Jeg vil gerne bidrage i bestyrelsen med at støtte det arbejde der pågår og være med til at udvikle tiltag til gavn for medlemmerne med kristne værdier som omdrejning.

Britta Eckhardt

Britta Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Jeg arbejder som sygeplejerske på hospice Vendsyssel. Holder foredrag om Hospice og hvordan man kan inddrage åndelig omsorg og bede med patienter. Har lavet en opgave på et diplommodul om bøn kan lindre smerter.

Jeg interesserer mig for etiske spørgsmål i den politiske debat og deler Kristendemokraternes synspunkter som bl.a. modstander af aktiv dødshjælp, ønsker obligatorisk rådgivning til abortsøgende, gratis parterapi til skilsmissesøgende og arbejder på nye forslag på psykiatriområdet.

 Jeg bor i Tårs i Nordjylland. Kommer i kirken i Kulturcenter Vendsyssel, er medarbejder i børnekirken og Netværkscafeen og frivillig i centret.

 Jeg er gift med Tage, der er pædagogmedhjælper for psykisk udviklingshæmmede og uddannet tømrer, og vi har en datter, Elisa. Jeg er medlem af DKS, fordi det styrker og opmuntrer at dele oplevelser med andre i samme situation og med samme livsindstilling, og fordi vi kan bede sammen.

Louise Beinthin

Louise Beinthin

Bestyrelsesmedlem

Jeg er 29 år, uddannet sygeplejerske i 2019 fra Ph. Absalon i Nykøbing F., og arbejder på Psykiatrisk Akutmodtagelse i Vordingborg. Desuden arbejder jeg frivilligt som musikalsk leder og børnemedarbejder i Apostolsk Kirke, Nykøbing F., hvor min mand Ole er præst. Jeg har 3 børn og bor i Fuglsang på Lolland.

Charlotte Fabricius Kragh

Charlotte Fabricius Kragh

Bestyrelsesmedlem

Mit navn er Charlotte Fabricius Kragh, jeg bor på Midtsjælland i en lille by der hedder Stestrup. Her har jeg boet sammen med min gode mand Mads siden 1988. Vi har selv bygget vores hus og nyder naturen og de 20 tønder land. Jeg finder ro i naturen og løber gerne en tur med mine to hunde, Trille og Saga.

Vi har en datter Amanda på 22 år, som bor på Nørrebro i København.

Jeg har en uddannelse som ernærings- og husholdningsøkonom og blev uddannet sygeplejerske fra Ringsted Sygeplejeskole i 1993. Jeg har arbejdet på medicinsk afdeling og i den kommunale hjemmepleje. Jeg har en SD-uddannelse i undervisning og pædagogik og i 2001 færdiggjorde jeg kandidatuddannelsen i Sygepleje – cand.cur. fra Aarhus Universitet. I 2011 blev jeg lektor og underviste indtil 2019 på Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole på Frederiksberg, hvor jeg nød at være med til at uddanne kommende sygeplejersker med hjertet på rette sted med en høj faglighed, samt en opgradering af det “faglig skøn”.

Jeg underviser stadig sideløbende med mit job som klinisk underviser på Bispebjerg Hospital Palliativ afdeling og Geriatrisk afdelingen, hvor jeg har været siden februar 2019. Her er omsorgen og lindring for ældre, livstruende og døende udgangspunktet for undervisningen af uddannelsessøgende. Det elsker jeg.

Mit kirkelige ståsted er den danske folkekirke, med engagement og troen på det bedste i næste i mine medmennesker, som grundlæggende værdi. Det har taget mig en del år at finde vej til troen på Gud, og den styrke, det giver i livet og fordrer at kunne berige og hjælpe andre. Jeg vil gerne bidrage i bestyrelsen med støtte og opbakning til arbejdet. Især er mit fokus inklusion og rummelighed i formidlingen af de kristne værdier, som er en af DKS´s fornemmeste opgave.