Grete Schärfe

Grete Schärfe

Formand

Bernstorffsvej 20 A, lejl. 311
2900 Hellerup
Tlf. 23320630

Med en sygeplejerskeuddannelse fra 1967 nyder jeg den tvivlsomme ære at være alderspræsident i bestyrelsen. DKS har fyldt meget i mit liv, idet jeg har været ansat i foreningen i 25 år (fra 1973-1998), de sidste 12 år på deltid. Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i 2010 og været formand siden 2011.

Min sygeplejefaglige erfaring har jeg fra sygehus, plejehjem, hjemmepleje, undervisning, et år i USA og 16 år på KamillianerGaardens Hospice i Aalborg (de sidste fire år som afløser).

Jeg har videreuddannelse fra Danmarks Sygeplejerskehøjskole (1. og 2. del, som det hed dengang) og en 1-årig efteruddannelse i personlig og faglig udvikling og supervision.

Jeg er single, har ståsted i folkekirken, føler mig hjemme i Dansk Oase og har gode venner i andre kirkesamfund.

Gennem Nurses Christian Fellowship International, som DKS er medlem af, har jeg relationer til udenlandske kolleger og kendskab til, hvordan kristne sygeplejeforeninger fungerer i andre lande.

Patienters åndelige ve og vel er en hjertesag for mig. Det er et emne, jeg siden 1973 har skrevet om, debatteret og undervist i. Og det gør jeg stadig med fornøjelse!

Efteråret 2015 flyttede jeg fra Nordjylland til København. Dermed sagde jeg farvel til mit elskede arbejde på hospice i Aalborg og til min tid som aktiv sygeplejerske. Nu bor jeg på Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, er en del af det kristne bofællesskab, Lukasfællesskabet og er frivillig i Sankt Lukas Stiftelsens Kirke som kirketjener. Jeg underviser stadig gerne social- og sundhedspersonale i palliation og åndelig omsorg herhjemme og i udlandet.

Mit ønske er, at plejepersonale bliver klædt på til at sætte kristne værdier på dagsordenen i sygeplejen. Det vil jeg med min erfaring og min tid gerne inspirere til.

Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen

Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen

Næstformand

Jeg hedder Miriam Skjerbæk Kobbervedt Mortensen og har været med i bestyrelsen siden 2015.  Jeg er gift med min skønne mand Rolf, vi har sammen to drenge; Samuel og Isak.

Efter at have arbejdet i en årrække som guldsmed, fik jeg et kald til at uddanne mig til sygeplejerske. Hvilket kom som en stor overraskelse, men som jeg aldrig har fortrudt at jeg fulgte. Den åndelige og eksistentielle omsorg har siden studietiden ligget mig på sinde.

Jeg har siden min færdiggørelse af studiet, arbejdet som hjemmesygeplejerske i Jammerbugt kommune, hvor jeg også har taget efteruddannelse til sårsygeplejerske.

Siden April 2016 har jeg været ansat som hospice sygeplejerske, på KamillianerGaarden i Aalborg

 

Kirkemæssigt har jeg min baggrund i den højkirkelige karismatiske folkekirke, og glæder mig over den økumeniske udbredelse. 

Gerda Wad Saïki

Gerda Wad Saïki

Kasserer

Gartnerparken 71
8380 Trige

Telefon: 8654 0622/2734 7180
E-mail: g.wad.saiki@gmail.com

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Silkeborg Sygeplejeskole og har hovedsageligt arbejdet indenfor den medicinske sygepleje på forskellige afdelinger. Jeg har boet og arbejdet 10 år i Norge, heraf 8 år i Oslo, hvor jeg arbejdede på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Mens jeg boede i Oslo tog jeg Grundfag i Kristendom på MF.
Jeg kom tilbage til Danmark i 1996, hvor jeg fik arbejde på Odder Sygehus. Fra 2003-2017 var jeg ansat på Infektionsmedicinsk Afdeling på Skejby Sygehus. Jeg har taget efteruddannelse i infektionsmedicinsk sygepleje. Nu arbejder jeg på OK-centret i Egå.

Jeg er optaget af, at faglighed og omsorg i vores fag må følges ad, og hvordan vi kan udvikle begge dele i den travle hverdag og herunder også have fokus på menneskers eksistentielle og åndelige behov.
Privat er jeg gift med Achour Karim, som kommer fra Algeriet og arbejder som pædagog.
Jeg har min baggrund i Folkekirken og Indre Mission.

Maja Søndergaard Nielsen

Maja Søndergaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jeg blev en del af DKS’ bestyrelse i 2012 som repræsentant for de sygeplejestuderende. Jeg blev færdig fra University College Nordjylland i Aalborg i 2014. Jeg har desuden en bachelorgrad i spansk sprog og internationale studier.

For tiden arbejder jeg med rehabilitering på Neuroenhed Nord i Brønderslev.

I DKS arbejder jeg med Next Generation og fungerer som sekretær ved bestyrelsesmøder mm.

Jeg er medlem af Aalborg MenighedsCenter, hvor jeg har været børnemedarbejder og simultantolk i en årrække.

Britta Eckhardt

Britta Eckhardt

Bestyrelsesmedlem

Jeg arbejder som sygeplejerske på hospice Vendsyssel. Holder foredrag om Hospice og hvordan man kan inddrage åndelig omsorg og bede med patienter. Har lavet en opgave på et diplommodul om bøn kan lindre smerter.

Jeg interesserer mig for etiske spørgsmål i den politiske debat og deler Kristendemokraternes synspunkter som bl.a. modstander af aktiv dødshjælp, ønsker obligatorisk rådgivning til abortsøgende, gratis parterapi til skilsmissesøgende og arbejder på nye forslag på psykiatriområdet.

 Jeg bor i Tårs i Nordjylland. Kommer i kirken i Kulturcenter Vendsyssel, er medarbejder i børnekirken og Netværkscafeen og frivillig i centret.

 Jeg er gift med Tage, der er pædagogmedhjælper for psykisk udviklingshæmmede og uddannet tømrer, og vi har en datter, Elisa. Jeg er medlem af DKS, fordi det styrker og opmuntrer at dele oplevelser med andre i samme situation og med samme livsindstilling, og fordi vi kan bede sammen.

Jannie Weinrich Pedersen

Jannie Weinrich Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Mit navn er Jannie, jeg bor sammen med min familie på Bornholm, hvor vi
nyder de rå klipper i kombination med skov og strand. For mig har naturen en
helt særlig betydning; på mange måder tror jeg, at jeg næres af den, fordi
den ikke bare giver mig smukke ting at se på og dufte til, men også i
perioder er den ramme, der sætter en hurtig-kørende hverdag i slowmotion
eller helt på pause. Og så fordi den minder mig om livets gang – både det
barske i livet og det smukke.

Jeg blev uddannet sygeplejerske på Diakonisse Stiftelsens Sygeplejeskole og
har efterfølgende læst en kandidat i Diakoni fra Aarhus Universitet. Jeg har
trådt mine flade sygeplejesko på hospitalets gange, i hjemmeplejen og på
plejecentre og hoppede i en 4-årig periode i klip-klapper for at fungere som
sygeplejerske på to forskellige AIDS-hospices i Cambodia.

Jeg har i alle mine sygeplejeår interesseret mig for arbejdet med mennesker i den sidste tid. I Cambodja var forholdene primitive og medicinen sparsom. På Bornholm hvor jeg nu arbejder på Afsnit for Lindrende Behandling (med hospicesenge) er der flere ressourcer til rådighed. Alligevel er det så tydeligt – og meningsfyldt – at det essentielle i denne sygepleje ligger i at se hele mennesket. Således bliver medicin og hjælpemidler kun en brik i puslespillet.

Hver især har mine ansættelser og ”virker” formet mig som menneske og som sygeplejerske. Jeg er stolt af at være sygeplejerske og synes det er et ærefuldt hverv – om end også ganske udfordrende. Jeg er overbevist om, at vi som mennesker er skabt af Gud og fra undfangelsen givet en særlig skønhed. Det enkelte menneskes unikhed er smuk og værd at værne om. Og jeg tror sygeplejen bliver et helt særligt møde, når vi tør tage udgangspunkt i det enkelte menneskes unikhed.

Jeg værdsætter DKS og har et brændende ønske om at være med til at sætte fokus på omsorgen til det hele menneske – med krop, sind og ånd – og med den livs-historie det enkelte menneske bærer med sig. Jeg tror vi som sundhedspersonale har en helt særlig funktion i det møde, der sker mellem patient/pårørende og systemet. Og det er mit ønske, at vores patienter må få lov at møde et (med-)menneske, fremfor et uformeligt system når de indlægges; at hver eneste patient må få lov at hvile i at være i vore hænder, ikke fordi vi er overmennesker (for det er vi ikke), men fordi vi har mod til at komme dem i møde, som dem vi er og inddrage os selv i den
relation.

Jeg fungerede som DKS-konsulent fra 2017-18. Et år fyldt med udfordringer og en masse spændende snakke og inspirerende samarbejde med bestyrelsen samt en ansøgning om fondsstøtte hos Borgfonden. I september 2017 tiltrådte jeg stillingen på Afsnit for Lindrende Behandling, og selvom kombinationen ml. DKS og arbejdet på hospice gav god mening, blev det også tydeligt for mig, at jeg måtte vælge. Stillingen i DKS blev ifbm projektet “Omsorg Med Holdning” til en større stilling og dermed blev det tydeligt for mig, at jeg skulle fortsætte i den direkte sygepleje og overlade DKS-roret til en anden. I 2018 blev jeg således istedet valgt ind i DKS-bestyrelsen.