Hjælp til dit bachelorprojekt om åndelig omsorg eller etik?

Vil du gerne vide mere om åndelig omsorg? 

Forum for Værdig Pleje og Omsorg har arbejdet med åndelig omsorg samt etiske og eksistentielle problemstillinger igennem mange år og har både klinisk og teoretisk erfaring omkring temaet. Vi samarbejder med sygeplejersker og andre, der har erfaring med temaet i klinisk praksis,  samt undervisere, forskere og personer, der udgiver bøger eller andre publikationer. 

Denne viden vil vi stille til rådighed for dig, der gerne vil skrive om åndelig omsorg eller etik i dit bachelorprojekt eller på anden vis arbejder med temaet i uddannelsen eller i andre sammenhænge.

for dig som er studerende og vil vide mere om åndelig omsorg tilbyder vi:

Undervisning

Vi underviser i forskellige emner og og afholder kurser og  temadage omkring åndelig omsorg og etik.
Læs mere her 
Hold også øje med kalenderen.

 

Temaside om åndelig omsorg

På siden videndeler og har  forskellige praksiseksempler til refleksion. Besøg www.aandeligomsorg.dk 

Personlig henvendelse

Det er også muligt at henvende sig personligt til udviklingskonsulenten omkring temaer relateret til åndelig omsorg eller afholde en workshop på din skole omkring temaet.

International konference

International konference i spiritual care for studerende, undervisere og forskere.

Hjælp til dit bachelorprojekt eller anden opgave?

Her finder du en række forslag til temaer, problemstillinger og
litteraturlister:

Etik: 

Projektideer – etik 

Litteraturliste – etik 

Åndelig omsorg: 

Projektideer – åndelig omsorg 

Litteraturliste – åndelig omsorg


Når du har valgt at skrive om åndelig omsorg, etik eller andre relaterede emner er det er også muligt at blive tilknyttet en af vores eksperter. 

Vi tilbyder:

Støtte og hjælp til faglig argumentation for problemstilling, praksiseksempler og dokumentation af problemets relevans og omfang samt afgrænsning af problemstilling ift.
individuelle ønsker hen mod en færdig problemformulering. Vi hjælper også gerne med  litteraturvalg, forslag til indsamling af empiri, samt metoder til undersøgelse af problemfelt og eventuelt sparring omkring dataanalyse mv.

Forum for Værdig Pleje og Omsorgs rolle er, at være sparringspartnere ift. ekspertviden inden for temaet, samt have en støttefunktion ift. udvalgte dele af bachelorprojektets forskellige elementer. Vejledningen vil altid tage afsæt i den i forvejen givne vejledning og skal ses som et supplement.

Tidsforbrug:
Der laves individuelle aftaler omkring tidsforbrug, men som udgangspunkt har Forum for Værdig Pleje og Omsorg ressourcer svarende til 1-2 timer pr. gruppe/studerende afhængig af aktuelle henvendelser.

Har du brug for en personlig samtale? 

Vi tilbyder personlig samtale med udviklingskonsulenten eller en anden omkring stress, faglige spørgsmål, emner om fag og tro.  Der er ligeledes planer om at etablere muligheden for at blive koblet til en personlig mentor – Hvis dette skulle have interesse er du velkommen til at henvende dig og høre nærmere.

Medlemskab 

Som medlem er man med til at støtte, at alt dette bliver muligt og man får løbende nyhedsbreve og tilbud om forskellige aktiviteter og er selv med til at tegne foreningen gennem medlemskabet. 

Next Generation – et fællesskab for studerende og nyuddannede

Next Generation – Danmark
Next Generation er Forum for Værdig Pleje og Omsorgs afdeling for studerende/elever og (relativt) nyuddannede inden for plejesektoren. I gruppen kan man bl.a. reflektere over livet som elev/studerende/nyuddannet; koblingen mellem fag og tro; etiske dilemmaer og meget mere. Du er velkommen til at ansøge om medlemskab i facebookgruppen: Next generation Danmark -for SOSUelever sygeplejestuderende og nyuddannede
Next Generation Danmark er koblet til  Next Generation International, som er ungdomsafdelingen af Nurses Christian Fellowship International.
Vil du vide mere om Next Generation Danmark? Kontakt Camilla Kaltoft, cakaltoft@gmail.com 

Next Generation international
Next Generation er et internationalt netværk af studerende og nyuddannede som er oprettet af Nurses Christian Fellowship International (NCFI).

Hvad: Gruppen deler erfaringer og spørgsmål om uddannelse, fag, tro og eksistentielle udfordringer samt beder for og med hinanden.

Hvor: Next Generation mødes på konferencer samt virtuelt på Facebook, og på Skype.

Vil du vide mere om Next Generation? Kontakt Maja Søndergaard, maja_nielsen@hotmail.com