Gør en forskel for sygeplejeN
– Bliv støttemedlem for Dansk KRISTELIG SYGEPLEJEFORENING

Alle mennesker vil uden tvivl blive brugere af sundhedsvæsenet på et eller andet tidspunkt i livet. Enten som pårørende, patient eller beboer. Og hvem ønsker ikke at blive behandlet med værdighed? Men værdigheden har trange kår i et sundhedsvæsen, der er styret af økonomi og markedstænkning.

Dansk Kristelig Sygeplejeforening er et forum for værdig pleje. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn arbejder vi for at støtte personalet i værdig pleje af det hele menneske.

Som støttemedlem af Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS) viser du din opbakning til vores arbejde. Jo flere, vi er, desto stærkere står vi i arbejdet for vore indsatsområder:

at tydeliggøre kristne værdier i sygeplejen
at uddanne plejepersonale til at yde åndelig/eksistentiel omsorg for patienter og borgere
at yde stressforebyggende omsorg for omsorgsyderen.

Hvad indebærer det at være støttemedlem?

Støttemedlemsskab er for ikke-plejepersonale. (Plejepersonale kan blive ordinære medlemmer.)

Det koster 150 kr. årligt at være støttemedlem.

Beløbet kan overføres til:  
Reg.nr: 9340
Konto: 6612193612

Du kan til enhver tid opsige sit støtte-medlemsskab. 

Som støttemedlem…

  • modtager du vort nyhedsbrev 2-3 gange årligt
  • har du adgang til vore arrangementer til samme pris som vore medlemmer
  • kan du deltage i generalforsamlingerne, dog uden stemmeret.