TAK til sygeplejerske Nina Birk for et spændende og rørende onlineoplæg om åndelig omsorg til pårørende med afsæt i meget personlige oplevelser og hendes bachelor projekt.
Der var stor interesse for oplægget og sygeplejerske Anne Vibeke sluttede den fælles drøftelse med at pege på enkeltheden og på kernen i åndelig omsorg:
 
“I virkeligheden handler det om, at jeg som sygeplejerske er parat til at sanse og være tilstede i det nu, der er – og trøste omsorgsfuldt.
Det tager næsten ingen tid – Det er sådan set bare det.”
 
Tak til de mange der var med.