Skoven står grøn – og snart er det pinse.
Det spirende grønne, fuglenes glade sang og pinsens komme giver håb og vidner om, at Gud skaber nyt – og vi er ikke alene.

Glædelig pinse!