Torsdag 2. november kl. 16.30-19.00 har DKS i København inviteret sygeplejerske Birgit Kruse til at holde et oplæg om “Perspektiver på debatten om aktiv dødshjælp”.

Om oplægget
Folketinget skal behandle et lovforslag om at lovliggøre aktiv dødshjælp i Danmark. Statsministeren har sammen med at flertal i befolkningen udtalt sig til fordel for aktiv dødshjælp.
Et flertal i Etisk Råd har udtalt sig imod og det er også Dansk Kristelig Sygeplejeforenings holdning.
Hvordan forholder du dig?
På mødet bliver der plads til at udveksle synspunkter både for og imod legalisering af aktiv dødshjælp.
DKS ønsker at skabe en nuanceret debat om emnet og at de erfaringer, man får, når man arbejder i sundhedsvæsenet, vil blive inddraget. Vi ønsker, at debatten ikke blot bliver et “ja” eller “nej”, men en grundig refleksion over, hvor meget, der er på spil, når emnet aktiv dødshjælp drøftes.

Hent flyeren her

Alle er velkomne.
Arrangementet finder sted på Skt. Lukasstiftelsen i Hellerup og koster kr. 50,-. Du kan tilmelde dig via QR-koden på flyeren eller via linket her 

Du kan også tilmelde dig på mobil 23 32 06 30