Der er mere end nogen sinde brug for DKS’ stemme ind i sundhedsvæsenet.
Derfor er der siden generalforsamlingen i marts blevet arbejdet intenst på, hvordan DKS kan blive bedre til at række endnu længere ud med den gode sag om værdig pleje og åndelig omsorg.

Arbejdet er lagt ind i en strategiproces, hvor medlemmerne inviteres med hele vejen.
Se vigtige deadlines og hent inspiration til hvordan du som medlem dele dine refleksioner med bestyrelsen i inspirationspapiret her

Hvor drømmer medlemmerne at DKS er om 5 år?

Som medlem kan man være med til at sikre at flest mulige ideer og refleksioner kommer i spil, for at finde de bedste og mest bæredygtige løsninger mod en ny formulering af DKS.

Inden d.22.8 kan medlemmer …
1. udfylde spørgeskemaet anonymt her. I samme skema kan man også give et bud på et nyt navn til DKS.
2. ende en mail med refleksioner, tanker og spørgsmål til mail: formand@dks-forum.dk

Ønsker man udelukkende at give forslag til nyt navn – Benyt skemaet her

Resultaterne fra medlemsinput og bestyrelsens arbejde bliver præsenteret af en eksterne konsulent (Sofie Due) og bestyrelse til
Det orienterende online møde for medlemmer d.29.8 kl. 16-18. Tilmeld dig arrangementet her

VIGTIGT: Sæt X i kalenderen d.28.10 – Ekstraordinær generalforsamling på Diakonhøjskolen
med afstemning om både navn og eventuelle andre punkter.
(indkaldelse og tilmelding kommer senere)
Der er også mulighed for online deltagelse.