DKS arbejder for at blive selvfinansierende

Vi bruger en del tid og medarbejderressourcer på at tænke i og at skaffe de nødvendige økonomiske ressourcer til DKS’ forskellige indsatsområder.
Vi har brug for din og andres hjælp!

Faste sponsorater giver mulighed for mere langsigtede strategier og en mere forudsigelig økonomi.

Faste sponsorater gør samtidig, at medarbejderressourcerne kan fokuseres på indsatsområderne og ikke på at skaffe de nødvendige midler.

Vi har derfor brug for flere private, små eller store virksomheder, der vil indgå en aftale med DKS, om en eller anden form for sponsorat

Mandag d. 19. september kl. 16.00 inviteres du til onlinemøde.

Annette (udviklingskonsulent) og Nina (formand for DKS) vil orientere om og genopfriske hvordan du har mulighed for at blive sponsorambassadør.

Hensigten med mødet er også at inspirere hinanden til at finde mulige firmaer, fællesskaber, butikker, enkeltpersoner mv. som vi kan henvende os til. Har du ikke selv mod på en henvendelse, finder vi sammen ud af hvem der kunne være behjælpelig.

Måske har du selv eller kender en der har viden som sponsor. Vi har også brug for den viden.

Borgfonden har udtalt, at DKS har en god sag. Den må vi frimodigt gå ud med, og bede om støtte til forsat at udføre og udvikle!

Tilmelding til mødet til Nina til Nina.kj.jensen@gmail.com. Du vil d. 19. september modtage et link til onlinemødet.

Send gerne invitationen videre til en du tænker kan være interesseret i at hjælpe DKS med at gro!

De bedste hilsner og på forhåbentligt gensyn
Nina Kjær Jensen
Formand for DKS

DU KAN HJÆLPE MED AT FÅ ANDRE TIL AT BRÆNDE FOR ’SYGEPLEJE MED MENING TIL ALLE’!