Længsel efter genklang

Ved pensioneret sygeplejerske Kirsti Skov Kjeldsen

“Vi længes efter noget, der rører os, noget der taler til os, noget der bevæger os”.
Sådan beskriver sociologen Hartmut Rosa begrebet resonans på Himmelske Dage.
Resonans, som oprindeligt betegner to systemer, der går i svingninger med hinanden, er
en alternativ måde at være i verden på. Alternativ til den distancerede,
instrumentelle tilgang, der dominerer vores vækstprægede højhastighedssamfund.
Det, der skaber resonans – vækker genklang, handler om relationer og dét at være på
bølgelængde med sin omverden.
At noget rører os, bevæger os og siger os, at noget er ukontrollerbart og opleves i glimt.
Med Hartmut Rosas ord så er resonans:
”Noget, der rører dig. Noget, der taler til dig. Noget, der bevæger dig. Du rækker ud, du vil
svare – og du vil opleve, at det ændrer dig”.
Der findes ifølge Hartmut Rosa ikke noget endegyldigt svar på, hvordan vi opnår resonans
i samfundet.
I den kristne dimension genkender vi denne genklang fra et medmenneske og også en
genklang fra noget større, fra Gud.
Glæd dig til at tage imod en helt ukontrolleret gave med bevidstheden om at opfange og
opleve små glimt af genklang og resonans både i arbejde, ferie og i fritid.

I ønskes alle en god sommer!

Pax et bonum.

Kilde
Drengsgaard, S. (07. 07 2022). Vi længes efter, at noget rører ved os – efter resonans. Hentet fra
Folkekirken.dk: https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/vi-laenges-efter-at-noget-roerer-ved-
os-efter-resonans