VI HAR ALLE BRUG FOR OMSORG!

Omsorg er et grundlæggende menneskeligt behov, og i en kritisk
og usikker situation er behovet særligt udtalt.
(Kilde: Det Etiske Råd ‘omsorg i sundhedsvæsnet.)

Meld dig ind i DKS og vær med til at kæmpe for mere værdighed og omsorg for alle i sundhedsvæsnet; både patienter, pårørende og sundhedspersonale.
Vi tror på at det nytter, og at der mere end nogensinde er brug for det,
som Det Etiske Råds redegørelse også understreger.

Som medlem bliver du

en del et helt unikt fællesskab med rum for sparring, refleksion og vækst både som menneske og fagperson – alt sammen noget, der kan udruste til at skærpe øjet
for
en værdig pleje.”
(sygeplejerske og medlem)

 

Du støtter italesættelsen af omsorg, værdighed og de kristne værdiers betydning i sygeplejen, kurser i åndelig omsorg, temadage med fokus på DKS’ mærkesager – som fx. sygeplejekonferencen her i april: ‘at se, møde og tage vare på medmennesket’ samt forskellige tiltag med under temaet omsorg for omsorgsudøveren.
LÆS MERE OM DKS HER
Melder du dig ind nu deltager du i konkurrencen om aktuelle fag og eksistens bøger samt et ophold for 2 på Hotel Kolding Fjord.
Konkurrencen slutter d.15.6 midnat.
Meld dig ind som