Bogtip

Arvegods

af Preben Kok

”Arvegods” indeholder en masse af det, vi ikke må forsømme at give videre til næste generations unge. Preben Kok har som folkekirkepræst, hospitalspræst og sjælesørger et langt livs erfaringer og værdisæt, der her sættes på tryk.

Unge kæmper med præstationsræs og stress. Før 1968 kendte vi ikke stress, kun overanstrengelse, som man kan sove sig fra. Stress opstår, når vi skal mere end vi kan over længere tid. Systemet fordrer grænseløs vækst og presser den enkelte.

Men vi skal gi op – sænke kravene til os selv, for ellers bliver vi syge.

I det hele taget må vi være realistiske i vores opfattelse af, hvad vi kan yde også relationsmæssigt.

Preben Kok siger: ”Den dybeste frihed er at blive elsket som én, der ikke er god nok!

Det budskab, som evangeliet og kristendommen fortæller os om betingelsesløs kærlighed, har vi at holde fast i. Som sjælesørger har Preben Kok enorm erfaring og viden om mødet med mennesker i lidelse. Kaos er et grundvilkår for liv – og lidelse er et grundvilkår for menneskeliv.

At lidelse kan bringe ny erfaring og visdom, viser forfatteren via de livsfortællinger, hvor han har hjulpet mennesker i krise, og hvor det også kan blive til et vendepunkt. Mennesker kan finde en ny vej på trods af det, der ramte så forfærdelig hårdt.

Denne erfaring er så vigtig at formidle – derfor læs bogen og vær du med til at give den erfaring videre til håb for dagen i morgen.

Skrevet af pensioneret sygeplejerske Kristi Kjeldsen

Arvegods – Giv visdom videre
Af Preben Kok

Gyldendal, 2021, Hæftet, 224 sider