Der noget helt galt…. med etik, moral og det indre kompas, når sager om nedværdigende pleje, som i tilfældet på Kongsgården, finder sted.

Det er ydmygende og er på ingen måde acceptabelt og man kan undre sig over, hvordan det går til, at plejepersonale, som er sat til at tage vare på et menneske, der er afhængig af omsorg, behandler personen på en så nedværdigende måde? Er det fordi plejepersonalet er onde mennesker?

I Fagbladet FOA udtaler en af Kongsgårdens ansatte, at de slider dem selv ned fysisk og psykisk og at der ikke er tid til opgaverne. Med det følger en oplevelse af ikke at være god nok, dårlig samvittighed og ikke at kunne give det nærvær, der efterspørges. Om myndighederne siger hun at de ikke vil høre og lover mere end de kan holde, fordi de ikke ved, hvordan den virkelige verden ser ud. Hun slutter af: ”Vi kan ikke nå det hele, det kan vi simpelthen ikke. Vi giver mad samtidig med, at vi dokumenterer. Det er uetisk, men der er bare ikke hænder nok.”
Vi, der har arbejdet og arbejder i sundhedssektoren, kan nikke genkendende til det med den dårlige samvittighed og oplevelsen af ikke at gøre det godt nok.
Det er der mange årsager til og formand for DKS Grete Schärfe og udviklingskonsulent Annette Langdahl, har givet et indspark til debatten i dette indlæg i Kristeligt Dagblad.

Læs indlægget ‘nedværdigende pleje har en årsag’ her!