Efterårets tema er: “Når det store kommer i det stille”. Hent programmet for efteråret her. 

Stilhed er ikke helt så enkelt at finde og praktisere i en verden, der er præget af larm og forstyrrelser, uanset hvor vi er. Hvor det at vente på noget, bliver betegnet som spildtid, der fyldes ud med forskellige online aktiviteter. Vi holder møder, når vi kører bil, arbejder når vi kører i tog og besvarer mails, når vi har et ledigt øjeblik… og dem har vi dermed ikke så mange af. Når vi så endelig har dem – kan stilheden måske ligefrem opleves som larmende med sin insisteren på at ville sige noget til os som er stort og vigtigt.

Det følger vi op på med efterårets tema: “Når det store kommer i det stille.”
Der byder på både 2 refleksive meditations stunder, et oplæg med præst og fortatter Lotte Lyngby med titlen: ‘Når Martha løber stærkere end Martha har godt af” og som noget nyt er der mulighed for sideløbende at følge et forløb med åndedrætstræner Rebekka Bondegaard: ‘Åndedræt og krop i hverdagen, på ialt 5 gange (her er der separat betaling til Rebekka). Hent programmet for ‘Åndedræt og krop i hverdagen’. 

Arrangører: Simon Peters Kirke og Dansk Kristelig Sygeplejeforening
Hvornår: Livgivende pauser foregår på mandage og tirsdage. Man er velkommen til bare at dukke op – og tage en ven med.
Pris: Det er gratis at deltage i den meditative refleksionsstund, forplejning koster 25 kr./gang. Oplægget den 1. oktober med Lotte Lyngby. koster 100 kr. og kan købes via dette link.  
Deltagelse i ’Åndedræt og krop i hverdagen’ ved Rebekka Bondegaard er et samlet forløb, og aftales og betales derfor direkte til Rebekka. Deltagelse i ’Åndedræt og krop i hverdagen’ koster 775,- for 5 gange.
Sted: Simon Peters Hus, Islandsvej 4, 6000 Kolding