Vi takker dig
for denne nye dag, og for nattens livgivende hvile.
Tak fordi du kan bruge hver enkelt af os på de forskellige områder, vi arbejder indenfor i sygeplejen, enten vi er ansatte eller frivillige.

Vi beder for
alt plejepersonalet på sygehusenes sengeafdelinger, hvor patienterne møder det eksistentielle og åndelige allermest og spørger: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Er der en mening med det hele? Er der et liv efter døden?

Vi beder for personalet på ambulatorier, på plejehjem, og dem på hospice, de andre områder indenfor sundhedsvæsenet, eller hvor vi er frivillige på. Dér hvor vi synes, det er meningsfyldt at være. Vi beder for dem, som er med i vågetjenesterne rundt i landet.

Tak for dem, der er i gang med at blive uddannede inden for sygeplejen. Vi beder for at de må blive bevaret under hele studiet på en særlig måde, og at de må møde engagerede undervisere og vejledere og opleve at blive taget hånd om i en hektisk hverdag.

Vi beder for undervisere, forskere og vejledere – vær med dem på en særlig måde og hjælp dem til at se nye veje til at danne de nye generationer af elever og studerende ind i faget. Giv dem visdom til at vælge litteratur og forskningsfelter og til at formidle det videre.

Hjælp du os
Hjælp du os til at se det enkelte menneskes behov og møde dem med din kærlighed. Giv os ægte og oprigtige hjerter for vores patienter, beboere og pårørende, så vi ser dem som vores næste og med dine øjne, så vi kan møde dem der, hvor de er, og være magtesløse med dem i det svære.

’Hjælp os til at kunne bringe håb ind i det håbløse
og din fred ind i bange og urolige hjerter. 

Vi beder, om du vil tale til os i de konkrete situationer, hvor der ligger mennesker derude med helt specielle behov. Åbn vores øjne, ører og hjerter, så vi bliver opmærksomme og handler på det efter din vilje, uanset hvilket tidspres, der måtte ligge, eller pres fra kollegaer.

Vi beder for alle, der passer døende patienter og deres pårørende hver dag, om du vil hjælpe plejepersonalet til altid at have varme hjerter og hænder og ikke lade sig styre af screeninger, skemaer og elektroniske registreringer, der mere og mere tager plads ind i hverdagen. Hjælp os til at sætte os ned og være i øjenhøjde med patienterne og de pårørende, så vi er nærværende på stuerne, og sende det signal at “jeg har tid til dig”.

Hjælp os, når vi står i svære etiske dilemmaer til at træffe de rigtige valg efter din vilje.

’Hjælp os til at finde balancen mellem at være
personlig, privat og professionel,
så vi kan brænde for vores patienter og pårørende uden at brænde ud.’ 

Hjælp os til at lægge hver dag i din hånd og lade dig lede os i vores daglige arbejde, på de områder, hvor vi hver især er, uanset om vi er studerende, undervisere, forskere, elever, sygeplejersker, assistenter, sygehjælpere, SOSU-hjælpere, efterlønnere, pensionister og uanset hvilket område, vi hver især er plantet i og brænder for. Hjælp os til at søge din vejledning og velsignelse, når vi skal træffe afgørende beslutninger både i vores privatliv og i vores arbejdsliv.

’Hjælp os til at være magtesløse i det svære og magtesløse’ 

Give ansvaret over til dig, der hvor vi ikke er herre over situationen.

Så vi ikke hele tiden føler, at vi skulle og burde, som så kan blive til en byrde. Hjælp os at fralægge os ansvaret når tingene er ude af vores hænder og kontrol og lægge det over til dig og at have det godt med alle de valg og afgørelser vi hver især skal træffe, ofte på kort tid.

Tak fordi du har sagt, at når vi én gang har fået et kald til en tjeneste, har du givet os det livslangt, så det følger os, indtil vi ikke selv skal leve længere. Hjælp os til at finde vores plads, hver især.

’Hjælp os til at huske, at vi har to ører og en mund,
så vi lytter mere end vi taler.’

 Vi lægger resten af dagen over i dine hænder.

Vi beder om din beskyttelse over os hver især, når vi skal ud i trafikken på vej videre eller hjem i dag.

Amen.

Bøn af Britta Eckardt

Download ‘Bøn for sygeplejen’