Ved formand Grete Schärfe

Der er en oplevelse, som har prentet sig ind i min bevidsthed, skønt den stammer helt tilbage fra foråret 1999 på én af mine introduktionsdage som sygeplejerske på hospice. Jeg fulgte en mere erfaren hospicesygeplejerske, og vi passede en ældre kvinde, som var plaget af en indre uro. Hun kastede sig frem og tilbage i sengen, våndede sig og sukkede: ”Hjælp mig!”

Min kontaktsygeplejerske havde givet patienten smertestillende og beroligende medicin og spurgt ind til, hvad patientens behov var. Kvinden havde fortalt, at hun var bange, men kunne ikke forklare yderligere. Angsten stod malet i hendes ansigt

På et tidspunkt tog sygeplejersken patienten i hånden, så hende i øjnene og sagde: ”Jeg kan ikke tage din angst fra dig. Men jeg lover, at jeg bliver hos dig, så længe du er angst…. Jeg kan ikke gøre mere for dig, men jeg vil være hos dig.” Så satte hun sig ved patienten.

Den sidste af min kollegers sætninger har siden været en stadig påmindelse om ikke kun at ”gøre” men også at ”være”. Nogle gange har jeg så travlt med at ”gøre”, fordi jeg ikke kan finde ud af at ”være” hos et lidende menneske. Virkeligt nærvær kan koste smerte – og samtidig være den bedste gave, vi kan give et medmenneske.

Job i det Gamle Testamente var også plaget af en indre uro(1) Han råbte sit ”Hvorfor?” til sine venner og til Gud. Vennerne klarede at ”være” hos Job i syv dage, men så gik det heller ikke længere. Så begyndte de at ”gøre”: at fikse Jobs problem ved at give et intellektuelt svar på Jobs spørgsmål, hvilket blot gjorde Job endnu mere frustreret.

Gud svarede ikke på Jobs spørgsmål. Men han kom ham i møde med sit nærvær. Han viste sig for ham som den, han var: Den Almægtige skaber af universet og af alt levende på jorden. Og Job bekendte: ”Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med mine egne øjne.”

Jeg tænker på, om dette har en parallel til mit eget forhold til Gud. Jeg beder ham ”gøre” – og at svare på – det ene og det andet og tror ikke, han hører mig, når jeg ikke får, hvad jeg beder om. Men nogle gange findes hjælpen måske ved blot at ”være” i hans nærhed og lade mig fylde af hans kærlighed? Han, som siger: ”Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.”(2)

Jeg tror, at det at  ”være” i Guds nærvær kan lindre min egen indre uro. Og måske hjælpe mig til at ”være” hos mine patienter. 

1) Baggrunden var iflg. beretningen i Jobs Bog, at Job havde mistet alle sine børn, medarbejdere og sin ejendom, fået stjålet alle sine dyr og fået ondartede bylder over hele kroppen. 2) Hebræerbrevet kapitel 13 vers 5