af Helene Sejergaard, Hospicesygeplejerske

Vibeke Østergaard Steenfeldt og Finn Thorbjørn Hansen (red.)
Forlaget Munksgaard
2017
296 sider

Denne bog kan læses af alle med interesse for hospiceverdenen – fagprofessionel eller ej.
Bogen giver bred og grundig indføring, information og et overblik over hospice på dansk grund og indledningsvis også et historisk tilbageblik på hospicefilosofien og dens ophavskvinde.
Alle aspekter af hospice berøres, og alle belyses gennem forskning. Læseren indføres i forskningens processer i forhold til de fremkomne resultater samt hvilke mangler, der fortsat er, i forhold til at få belyst aspekter af hospiceverdenen og den palliative indsats i Danmark.
Bogen indeholder en bred vifte af patientfortællinger, som vidner om, at udgangspunktet og fokus for bogen er de mennesker, der er ramt af livstruende sygdom og deres pårørende. Fortællingerne står stærkt og sætter dermed det levede liv og det liv, der stadig leves, først.
En styrke og ægthed ved bogen er, at de mange spørgsmål der opstår og som ikke lader sig besvare, når man som patient lever og som fagprofessionel arbejder i det palliative felt, alligevel får lov til at komme til syne.
En spændende, informativ og nærværende bog.