Bevægelig berørt
Med bidrag fra Tom A. Kjær. Kari Martinsen. 

Robust
-Om tro og magtesløshedFagbokforlaget 2018.06.25’ 

Kari Martinsen har skrevet bog om hellighed, ”BEVEGELIG BERØRT”. Ordet hellig kan bringe sindene i kog, fordi det ofte forbindes med religiøs praksis. Men vil vi leve i en kultur og med et sundhedsvæsen, hvor intet er helligt? Kunne det tænkes, at der i mødet med et sårbart menneske og i forholdet til naturen kan være noget helligt i betydningen ikke-menneskeskabt? Noget som kalder på ærbødighed, respekt, omtanke og omsorg, sådan at det enkelte menneske – patienten, den pårørende, sygeplejersken – ikke reduceres til små tandhjul i et sundhedsvæsen præget af hektisk  travlhed? Vil et samfund og et sundhedsvæsen, hvor intet er helligt, ikke være skamfuldt? (Uddrag fra bogens bagside.


Robust
– om tro og magtesløshed
Lone Vesterdal 

Eksistensen 2017

Lone Vesterdal har skrevet en fantastisk bog om robusthed,
der en eksistentiel-kristen gennemtænkning af beg
rebet robusthed, hvor magtesløshed, åndelig virkelighed og tro tænkes med.
Bogen er et modsvar til efterspørgslen efter robuste mennesker, der skal kunne klare det hele og som via selvhjælpslitteratur og coaching mm. stræber efter at opnå denne egenskab. Men man kan ikke coaches ud af modgang og manglende overskud, her må kræfterne hentes i en åndelig virkelighed, argumenteres der i bogen.
I bogen beskrives skrøbeligheden og magtesløsheden som selve kernen og udgangspunktet for robustheden og at kræfterne til at klare modgang kan findes gennem i den kristne tros virkelighed.

Bogen kan varmt anbefales til sommerferielæsning og refleksion over hvordan vi bliver bedre til at anerkende skrøbelighed og svaghed som udgangspunktet for at kunne blive robuste mennesker og at vi skal være stolte af det.

Af Annette C. Langdahl, udviklingskonsulent i DKS