11. juni 2018, Taipei, Tawan
Jeg sidder i lufthavnen i Taiwan og vil sende jer en lille hilsen. Jeg har deltaget i Nurses Christian Fellowships (NCFI)
konference for lande i Pacific og Østasien den sidste uges tid. Det har været fantastisk lærerigt og givende, både
professionelt og personligt! Jeg har mødt sygeplejersker og -studerende fra Japan, Indonesien, New Zealand,
Singapore og mange flere lande, som har fortalt om deres sygeplejepraksis, om den måde Gud har ledt dem til at
hjælpe ved naturkatastrofer og om hvordan de ser sygepleje som en tjeneste for Gud og ikke ”bare” et job.

Jeg er kontaktperson i Europa for Next Generation (sygeplejestuderende og unge sygeplejersker) i NCFI. Formålet med
Next Generation er at have et netværk, hvor vi kan støtte hinanden i at leve vores tro ud i en professionel
sygeplejerpraksis – altså at integrere den kristne tro i sygepleje på en professionel måde. Jeg tog afsted for at blive
inspireret til arbejdet i Europa og for at lære NCFI som organisation bedre at kende. Og der har virkelig været noget at
lære af landene i denne region! Flere lande har Next Generation grupper, som f.eks. i Taiwan hvor der er to grupper.
De mødes for at dele det der kan være svært ved at være kristen og sygeplejerske, laver bibelstudie og beder
sammen. Andre grupper er mere akademisk orienteret og diskuterer sygeplejeteorier.

 

 

 

 

 

For de fleste var det deres første konference, og mange gav udtryk for at de var glade for at have fundet NCFIfællesskabet, fordi det er så godt at integrere tro og fag på den her måde. Vi snakkede bl.a. om, hvor meget kan man
sige som studerende til de erfarne sygeplejersker på afdelingen når vi er i praktik? Vi får en ny viden på studiet, men nogle gange kan det være svært at byde ind fordi vi ikke har så meget erfaring. Vi snakkede også om hygiejne, og der var flere der selv købte og vaskede deres uniformer, bl.a. i New Zealand og Taiwan.

De tog uniformen på hjemmefra og skiftede så, når de kom hjem igen. Det blev jeg meget overrasket over, fordi vi i Danmark klæder om på hospitalet, og hvis uniformen bliver det mindste beskidt, skal vi gå direkte ned og klæde om.

Her er et par konkrete citater jeg fik med, som måske kan sætte refleksion i gang hos jer, ligesom det gjorde hos mig:
“The tone of your voice is the most important human connection.”
(Kamalini Kumar)

“Think of each patient you are taking care of: If this was Jesus … What would I do?”
(Kamalini Kumar)

Til sidst vil jeg dele en sætning fra et oplæg jeg holdt lørdag aften
om Next Generation, som også et mit ønske for os i DKS:

”My hope and prayer are that Next Generation and NCFI in
general will work as an essential vitamin injection in our nursing
studies and work life. Because as our body needs vitamins to work
sufficient, I believe we need the knowledge, passion, support and
commitment from Jesus-following nurses to grow as a Christian
nurses – both personally and professionally. “

Bedeemner:
– TAK vores almægtige Gud for at konferencen er gået godt, for alle de mennesker der kom og for at ingen kom til
skade!
– At vi må kunne overføre det vi har lært i vores forskellige kulturer – både som studerende, i klinisk praksis,
undervisning, ledelse og forskning
– Next Generation i Danmark – at vi må komme i kontakt med nogen som kunne have lyst til at starte en gruppe

Kærlig hilsen
Camilla Kaltoft
Sygeplejestuderende Odense
6. semester