Ved du, at DKS er i familie med 21 andre kristne sygeplejeforeninger i verden, fordelt på seks kontinenter?

Familienavnet er Nurses Christian Fellowship International (NCFI). Foruden de 21 medlemslande har vi kontakt med 24 andre lande, hvor der endnu ikke er dannet formelle foreninger.

Som i alle familier er medlemmerne forskellige. Vi har hver vores særpræg, og vi er ikke enige om alt. Men der er noget, der binder os sammen på tværs af nationale og kulturelle forskelligheder: vores fag og vores tro.

Hvordan fungerer en familie, der er spredt ud over hele verden?

Den fungerer hovedsagelig gennem:

 • Konferencer
 • Bønsfællesskab
 • Et internationalt ”ressourceinstitut” The International Institute of Christian Nursing, IICN.

Konferencer

Der holdes verdenskongresser hvert fjerde år. Jeg har i årenes løb nydt privilegiet af at deltage i NCFI-kongresser i f.eks. Ghana, Indien, Fiji-øerne og Hong Kong. Den sidste verdenskongres blev holdt i Chile i 2012, og den næste bliver på Filippinerne i 2016.

Mellem verdenskongresserne holdes regionale konferencer på hver af de seks kontinenter, også hvert fjerde år. Den sidste europæiske konference blev holdt i Spanien i 2014 og den næste skal holdes 2018. Desuden holder NCF-Europe åndelig omsorgs-konferencer for studerende, forskere og undervisere hvert andet år, i 2015 i Oslo og i 2017 i Danmark!

 

Bønsfællesskab

Hvordan kan man bede sammen, når man bor i hver sin ende af verden?

 • Studerende og unge i sygeplejen, ”Next Generation” har på genial vis fundet ud af at mødes på nettet. Det kræver en del logistik at få det til at passe med de forskellige tidszoner. Tidspunktet annonceres gennem facebook https://www.facebook.com/ncfi.ng?ref=ts&fref=ts.

 

 • Hver måned modtager alle, der ønsker det, mails med friske emner for bøn fra de forskellige europæiske fællesskaber og hvert halve år fra hele det internationale fællesskab. Her er nogle eksempler fra de sidste mails:
  • Spanien: Bed om, at Gud må give os visdom til at tage imod kristne sygeplejersker blandt de flygtninge, der kommer til landet.
  • Cuba: Tak Gud for sygeplejersker, der har lyst til at tilslutte sig NCF.
  • Haiti: Tak Gud for vores første landsmøde
  • Albanien: Kristne sygeplejersker har skrevet artikler til deres faglige tidsskrift. Bed om, at de må blive antaget
  • England: Bed for nystartede grupper for studerende i London, Southampton, Oxford og Leeds.

 

 • Som et eksempel på bønnesvar i vore egne rækker kan nævnes, at da DKS var på nippet til at lukke i 2010, sendte vi et nødråb om bøn – først og fremmest til vore egne medlemmer, men også til vore ”familiemedlemmer” i de andre europæiske lande. At DKS eksisterer i dag, betragter vi som svar på bl.a. disse bønner.

 

Et internationalt ”ressourceinstitut” (The International Institute of Christian Nursing, IICN.)

I 2013 oprettede NCFI et institut, The International Institute of Christian Nursing, IICN. En professional ressourceafdeling af NCFI, som afholder kurser som ”The NCFI Spiritual Care Train-the Trainer Program” og ”NCFI Leadership Development Program”. Instituttet er desuden i gang med at opbygge et sygeplejefagligt bibliotek.

 

Hvilken forskel gør NCFI?

Jeg vil give nogle eksempler.

 • Ved en europæisk konference i Holland i 2006 mødte de danske deltagere Anna fra Moldova. Det har ført til, at Moldova er blevet vores venskabsland, som jeg – og senere Noomi Mortensen – har besøgt for at støtte og opmuntre moldoviske sygeplejersker i deres kamp for kristne værdier i sygeplejen.
 • En kristen sygeplejestuderende fra Den Tjekkiske Republik, Veronika Vršovská havde aldrig hørt om NCFI, læste på nettet om NCFI-konferencen i Madrid i 2014 og fik støtte fra NCFI til at deltage. Hun blev inspireret til at skrive sin afsluttende opgave om åndelig omsorg og har senere præsenteret sit projekt på sit hospital og på åndelig omsorgskonferencen i Oslo i 2015.
 • Direktøren for en sygeplejeskole i Karkov, Ukraine, Nikolai Panchenko fik i 2013 kendskab til NCFI og har deltaget i flere NCFI-konferencer siden da. Nu er han i gang med at skrive en bog om åndelig omsorg til de studerende på sin sygeplejeskole!
 • DKS bruger sit internationale netværk i forbindelse med ny viden om blandt andet åndelig omsorg til åndelig omsorgs-hjemmesiden samt som sparringspartnere omkring særlige udfordringer i det daglige arbejde i Danmark.

 

Det er en kæmpe gave at være medlem af NCFI-familien. En gave til DKS som forening og til os som enkeltpersoner. En gave, som bl.a. kan medføre ny viden, nye vinkler på kristent sygeplejearbejde, tværkulturelle venskaber og indholdsrige rejser. En gave, som det står os frit for at bruge.

 

Vil du vide mere?

 • Ønsker du at modtage nyheder eller bedemails fra NCFI? Henvend dig til vores internationale ressourceperson, Ingrid Lang Pedersen, ingridlang@get2net.dk.

 

Ved formand Grete Schärfe, Januar 2016