Visioner

DKS ønsker at medvirke til udvikling af sundheds- og sygeplejefaget med udgangspunkt i et kristent værdigrundlag.

Derfor arbejder vi for :

  • At fremme kristne værdier i sygeplejen
  • At medvirke til udvikling af åndelig/eksistentiel omsorg for patienter og borgere
  • At formidle den kristne tro som en relevant ressource i plejepersonalets hverdag.

Vores største ambition
er at udfylde den plads i sygeplejen som Gud ønsker, vi skal udfylde. For at det kan ske, er bøn afgørende. Vi sender 7-10 gange om året mails ud til de, der ønsker at bede for arbejdet. Her informerer vi om de behov og udfordringer, vi står overfor – og om de svar, vi oplever at få på bønnen. Hvis du ønsker at modtage sådanne mails, så kontakt Ingrid Lang Pedersen, på mail-adressen: ingridlangp@gmail.com