Velkommen til et par værdifulde dage!

Det gennemgående tema på TEMA-EFTERMIDDAG OG LANDSMØDE er i år  ’livet er værdifuldt.’

Temaet udspringer af DKS’ arbejde med klangbund i det kristne menneskesyn og værdibaseret omsorg: Hvert eneste menneske er værdifuldt, elsket og dyrebart.

 

NYT: Landmøde i 2 dele 
Landsmøde del 1: Tema-eftermiddag d. 16. april og generalforsamlingen d. 17. april afvikles online 
Landsmøde del 2: 
Medlemsarrangementet er flyttet til lørdag d. 18. september, hvor vi håber at kunne mødes til en hel dag med værdifuldt oplæg og fælles drøftelser på Diakonhøjskolen,
Lyseng Allé 15, 8270 Højberg, Aarhus 

 

Online – FREDAG D. 16. april

Tema-eftermiddag med psykolog og forfatter Krista Bojesen 

TEMA: Når sundhedspersonale skammer sig
– om krænkelse af egne værdier og oplevelsen af ikke at kunne slå til

”Jeg skammer mig over, at jeg ikke kan gøre det, jeg ved er bedst for patienten, fordi der ikke er tid og ressourcer til det”
Mange kan nikke genkendende til dette og følelsen af, ikke at kunne leve op til egne faglige standarder og værdier i en travl hverdag. Hvad stiller vi op med følelsen af skam, skyld og måske endda, at vi er dårlige fagpersoner og mennesker?

Program for tema-eftermiddagem 

Program for tema-eftermiddagen

13.00: Velkomst

13.15: Når sundhedspersonale skammer sig – oplæg ved Krista Bojesen

15.30: Afsløring af vinderen af Omsorgsprisen 2021

16.00: Tak for i dag!  

Der er indlagte pauser undervejs

Hvem skal have årets omsorgspris?

Vi kårer hvert år en vinder af  DKS’ Omsorgspris. Prisen går til en sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper, som har udmærket sig som rollemodel for en værdig pleje. Kender du en, der skal indstilles som kandidat til prisen?

Send forslag til kandidater senest d. 1. marts.

Sådan sender du et kanditat-forslag til omsorgsprisen 2021.

Tilmelding til online tema-eftermiddag
d. 16. april kl. 13-16 

Rabat muligheder

Studerende for 25 % rabat på billetten.
Brug rabatkoden “STUDIE” når du køber din billet. 
 Flere deltagere fra samme arbejdsplads får 10 % rabat.
Brug rabatkoden “KOLLEGA” når du køber din billet.

FOR MEDLEMMER

Tilmeld dig tema-eftermiddag. 

Du modtager herefter et velkomstbrev og link til zoom.

150 KR. 

FOR IKKE-MEDLEMMER

Tilmeld dig tema-eftermiddag. Du modtager herefter et velkomstbrev og link til zoom.


175 KR.

Vil du vide mere om medlemsskab? >>>>

 

Online – Lørdag d 17. april

Online ‘Kaffe med Kari’
Lørdag d.17.april – kl. 9.30-11.30 på Zoom – overtegnet

Tema:  “Hvad kan fantasi have med sygepleje at gøre?”
Er der passager, begreber eller perspektiver i Kari Martinsens tekster, som du undrer dig over?
 Vær med online og bed hende om at uddybe, hvad hun mener eller få vendt dine tanker om sygepleje! 

Læs mere her >>>>

 

Online – Lørdag d 17. april

Online generalforsamling kl. 13.00-15.00 på Zoom

Denne gang mødes vi virtuelt og det giver flere mulighed for at være med.  Alle inviteres til at komme med forslag, nye vinkler og input samt også overveje at stille op til bestyrelsen og hjælpe med at styre DKS ind i fremtiden.
På generalforsamlingen vil man møde de to nye bestyrelsesmedlemmer og også undervejs gå i virtuelle grupper og drøfte nogle centrale temaer. 

Læs mere i dagsordenen, som du finder til højre her på siden.

Landsmøde del 2: Lørdag d. 18. september
kl. 10-16.30 på Diakonhøjskolen, Aarhus
‘Livet er værdifuldt’

Program og tilmelding herunder

Lørdag – program

 

10.00: Velkomst 

10.15: Værdibaseret omsorg
Oplæg og inspiration ved Jens Maibom

12.00: Frokost

Workshops:
Workshop 1:  ‘DKS-fællesskabet tæt på din hverdag:
Hvordan startes en 
Fag og tro gruppe i dit område?’
Ved opstartskoordinator Louise Beinthin o.a.

Workshop 2:Genbrug som vejen til finansiering af værdibaseret omsorg’
ved genbrugskonsulent i Samvirkende Menighedsplejer Annette Iversen

Workshop 3: ‘Hvordan leder vi til værdig omsorg’
ved diakon og tidligere plejehjemsleder Jens Korsgaard

16.00 Bøn for sygeplejen

16.30: Afslutning og tak for denne gang!

Tilmelding 18. september kl. 10-16.30 på Diakonhøjskolen 

 

Studerende får 25 % rabat på billetten, brug koden STUDIE ved tilmelding. 

Billetpris: 240 kr. inkl. forplejning

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL…
Kan jeg betale med bankoverførsel?
Hvis du ønsker at tilmelde dig og betale via bankoverførsel, så skal du sende en mail til udviklingskonsulet Annette Langdahl: kontakt@dks-forum.dk
Kan jeg betale med EAN?

Hvis du vil tilmelde og betale med EAN faktura, så send os oplysninger på: Den offentlige institutions navn og adresse, EAN nummer og kontaktperson til kontakt@dks-forum.dk

Hvordan får jeg adgang til Zoom?

Du vil få tilsendt et mødelink i en mail i forbindelse med tilmeldingen. Læs mere om Zoom her

Der vil være en kort intro til Zoom funktionerne i begyndelsen af mødet samt undervejs i forbindelse med de forskellige funktioner. Sikker I flere sammen, er det en god ide at nøjes med en computer, da lyden ellers blvier forvrænget. 

Er der mulighed for at få tilsendt en deltagerliste?
Det der desværre ikke mulighed for med de nye lov om persondata. Hvis det handler om event. fælleskørsel, så kan du sende en mail til Kirsten Salomonsen på  kijope@mail.dk som sidder med tilmeldingerne.

Husker du? Fotos fra tidligere landsmøder.

“Jeg var spændt på, hvad dagene ville bringe, det var mit allerførste møde med
Dansk Kristelig Sygeplejeforening. “

Læs eller genlæs klinisk underviser Charlotte Fabricius Kraghs oplevelse af temadagen 2020