Generalforsamling 2024

Lørdag den 13. april 2024 kl. 10.20 – ca. 12.30 på Diakonhøjskolen i Aarhus, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg
(Det er gratis at deltage i generalforsamlingen)

Dagsorden

Velkomst v/formand Nina Kjær Jensen
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Beretning fra året der gik.
3. Hvordan går det med økonomien?
– Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
v. kasserer Gerda Wad Saïki og seniorkonsulent Søren Bønløkke
– Fastsættelse af kontingent
– Godkendelse af revisor
4. Valg til bestyrelsen
Britta Eckhardt og Nina Kjær Jensen er på valg.
5. Indkomne forslag
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 13. marts 2024.
6. Bøn for nye og afgående bestyrelsesmedlemmer
7. Eventuelt
8. Tak for denne gang!

OBS!
Forslag
– til bestyrelseskandidater
– og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
Sendes til formanden på formand@dks-forum.dk inden d. 13. marts 2024

Har du spørgsmål?
Kontakt formand Nina Kjær Jensen på formand@dks-forum.dk eller telefon 28926712