Generalforsamling 2022

Hvornår: Fredag den 8. april 2022 kl. 13.15-kl. ca. 15.00
Sted: Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Allé 15, 8270
Højbjerg
Pris:  Gratis

Tilmelding til generalforsamling klik her

Dagsorden til generalforsamling

Velkomst ved formand Nina Kjær Jensen

 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Beretning fra året der gik.
 3. Hvordan går det med økonomien?
  • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v. kasserer & regnskabsfører
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Godkendelse af revisor
 4. Valg til bestyrelsen: Britta Eckhardt, Louise Beinthin og Nina Kjær Jensen er på valg. Alle genopstiller.
 5. Indkomne forslag
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest
  8. februar 2022.
 6. Bøn for nye og afgående bestyrelsesmedlemmer
 7. Eventuelt
 8. Tak for denne gang!

OBS!
Forslag
– til bestyrelseskandidater
– og emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
sendes til formanden (Nina.kj.jensen@gmail.com) inden
d. 8. februar 2022.

Spørgsmål?
Kontakt DKS – formand Nina Kjær Jensen på
Nina.kj.jensen@gmail.comeller telefon 28926712