Annette Langdahl

Annette Langdahl

Udviklingskonsulent

Jeg er uddannet sygeplejerske fra Sankt Lukasstiftelsen og har derudover forskellige efteruddannelser, bl.a. en supervisionsuddannelse og en master i værdier og etik i organisationer.

Jeg arbejdet på forskellige medicinske afdelinger, i hjemmeplejen og som underviser i efter- og videreuddannelsesafdelingen på Social og sundhedsskolen i Aarhus samt senest på UC SYD på sygeplejerskeuddannelsen, hvor jeg har undervist på grunduddannelsen samt været involveret i et udviklingsprojekt i Vietnam omkring forebyggelse af kronisk sygdom.

Samtidig med nogle af disse ansættelser har jeg i en længere periode været deltidsansat i DKS

Derudover har jeg stor erfaring med diakonalt arbejde, både som frivillig og som konsulent i Samvirkende Menighedsplejer (SMP)

Jeg brænder for mange dele af DKS arbejdet blandt andet hvordan plejepersonalet kan blive styrket til at klare en presset hverdag og passe på sig selv og hinanden samt åndelig omsorg, hvor jeg med i et forskningsprojekt omkring åndelig omsorg ved Syddansk Universitet (SDU) samt i en lille forskergruppe.

Jeg er gift med Poul Martin, der er præst i Hoptrup og sammen har vi 3 børn; Cecilie og Caroline der er flyttet hjemmefra og Jonas der stadig er hjemmeboende.

Kamilla Maria Jakobsen

Kamilla Maria Jakobsen

Kommunikationsmedarbejder

Jeg er 29 år og uddannet professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation fra Diakonissestiftelsen i 2014.

Jeg er gift med David og vi bor på Fyn, hvor vi også er tilknyttet Fyns Valgmenighed, der er en del af Dansk Oase. Ved siden af mit job i DKS, er jeg selvstændig blogger på www.påherrensmark.dk og ansat i Kirke på vej i Roskilde Stift.

Jeg brænder for formidlingen af det kristne menneskesyn og det glæder mig at være med til at sætte Projekt Omsorg med Holdning i søen over de næste par år.

 

 Jørgen Stendahl Andersen

Jørgen Stendahl Andersen

Regnskabsmedarbejder

Jørgen er 64 år, har været med til at opbygge børne og ungdomsorganisationen i Apostolsk Kirke fra sidst i 70’erne, først som frivillig og senere som forretningsfører i 1995 indtil 2003.  Siden har Jørgen arbejdet som bogholder på Apostolsk Kirkes landskontor i Kolding. Inden Jørgen blev ansat i Apostolsk Kirke var han værkstedschef i 20 år på et Audi autoværksted. Jørgen er gift med Grethe og  har 2 voksne døtre.