97887628175171

 

Denne bog kan læses af alle med interesse for hospiceverdenen – fagprofessionel eller ej.

Bogen giver bred og grundig indføring, information og et overblik over hospice på dansk grund og indledningsvis også et historisk tilbageblik på hospicefilosofien og dens ophavskvinde.
Alle aspekter af hospice berøres, og alle belyses gennem forskning. Læseren indføres i forskningens processer i forhold til de fremkomne resultater samt hvilke mangler, der fortsat er, i forhold til at få belyst aspekter af hospiceverdenen og den palliative indsats i Danmark.
Bogen indeholder en bred vifte af patientfortællinger, som vidner om, at udgangspunktet og fokus for bogen er de mennesker, der er ramt af livstruende sygdom og deres pårørende. Fortællingerne står stærkt og sætter dermed det levede liv og det liv, der stadig leves, først.
En styrke og ægthed ved bogen er, at de mange spørgsmål der opstår og som ikke lader sig besvare, når man som patient lever og som fagprofessionel arbejder i det palliative felt, alligevel får lov til at komme til syne.
En spændende, informativ og nærværende bog.

 

Vibeke Østergaard Steenfeldt og Finn Thorbjørn Hansen (red.)
Forlaget Munksgaard
2017
296 sider

Helene Sejergaard
Hospicesygeplejerske

Aktuelt

2 IMG 3865

Åndelig omsorg

Hvordan indgår jeg i en dialog med patienten om hans eksistentielle behov? Hvad siger jeg, hvis patienten udtrykker, at hun er bange for at dø?

4 IMG 3901

Stress og sygepleje

Kan stress undgås i en presset hverdag? Hvordan forholder jeg mig til urimelige krav? Hvad kan jeg gøre for at opleve et arbejdsmiljø præget af overskud?

omsorgspris

Omsorgspris

DKS kalder sig ”et forum for værdig pleje”. For at fremme en værdig pleje har vi siden 2015 hvert år kåret en vinder af DKS’ Omsorgspris. Prisen går til en sygeplejerske...

litteratur

Litteratur

Her vil du finde anmeldelser af bøger, der har relation til omsorg, etik, eksistens, tro og værdig pleje. Husk, du vil også finde litteratur, der har med åndelig omsorg at gøre...

Seneste artikler

DKS nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra vores forening.

DKS medlemskab

Ønsker du at være medlem af vores forening.